New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 152,900
 1. Record information.
  Name
  Richard Jr. White
  Marriage
  xx xxx xxxxWashington, Virginia, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxWashington, Virginia, USA
 2. Record information.
  Name
  Richard White
  Spouse
  Eleanor Beatie
  Marriage
  Spouse
  Eleanor Beatie
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Richard White
  Birth
  Residence
  x xxx xxxxGloucester, Virginia, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  x xxx xxxxGloucester, Virginia, USA
 4. Record information.
  Name
  Richard White
  Birth
  30 May 1762 Gloucester County, Virginia, United States of America
  Death
  31 Dec 1833 Gloucester County, Virginia, United States of America
  Birth
  30 May 1762
  Gloucester County, Virginia, United States of America
  Death
  31 Dec 1833
  Gloucester County, Virginia, United States of America
 5. Birth
  xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
  Civil
  xx xxx xxxx
 6. Record information.
  Name
  Richard White
  Children
 7. Record information.
  Name
  Richard White
  Children
  Children
  xxxx xxx xxxxx
 8. Record information.
  Name
  Richard White
  Children
  Children
  xxxxxx xxxxx
 9. Record information.
  Name
  Richard White
  Children
 10. Record information.
  Name
  Richard P White
  Birth
  xx xxx xxxxRichmond, Virginia
  Death
  Civil
  Birth
  xx xxx xxxxRichmond, Virginia
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
  Civil
  xx xxx xxxx
 11. Record information.
  Name
  Richard P White
  Birth
  xx xxx xxxxRichmond, Virginia
  Death
  Civil
  Birth
  xx xxx xxxxRichmond, Virginia
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
  Civil
  x xxx xxxx
 12. Record information.
  Name
  Richard White
  Birth
  Death
  Abt 1825
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  Abt 1825
 13. Record information.
  Name
  Richard White
  Birth
  Death
  Abt 1819
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  Abt 1819
 14. Record information.
  Name
  Richard White
  Birth
  Death
  abt 1825
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  abt 1825
  Surrey, England, Church of England Burials, 1813-1997
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 15. Record information.
  Name
  Richard White
  Birth
  Birth
  xxx xxxx
 16. Record information.
  Name
  Richard Ricks White
 17. Record information.
  Name
  Richard White
  [Richd White]
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  [Richd White]
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
 18. Record information.
  Name
  Richard White
  [Richd White]
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  [Richd White]
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
 19. Record information.
  Name
  Richard White
  [Richd White]
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  [Richd White]
  Marriage
  x xxx xxxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
 20. Record information.
  Name
  Richard White
  Marriage
  xx xxx xxxxJefferson, Ohio, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxJefferson, Ohio, USA
Results 1-20 of 152,900
 per page