New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJoseph Nicolas Larcheveque Larche Lapromenade
   Fatherxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
   Childrenxxxx xxxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxMontréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxMontréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada

1-20 of 9,840
 1. Record information.
  Name
  Marie-Renée Mercan
  Spouse
  Jos Nic l'Archevêque
  Children
  Joseph l'Archevêque
  Baptism
  Marriage
  Spouse
  Jos Nic l'Archevêque
  Children
  Joseph l'Archevêque
  Baptism
  xxxx
  Marriage
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Record information.
  Name
  Renée Mercan-Dufresné
  Spouse
  Joseph-Nicolas l'Archevêque
  Marriage
  Spouse
  Joseph-Nicolas l'Archevêque
  Marriage
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Marie Renee Mersan
  [Renee Mercan]
  Marriage
  [Renee Mercan]
  Marriage
  x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQuébec, Canada
 4. Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  René Dufresne
  Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  René Dufresne
  Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Record information.
  Name
  Marie Renee Mercan
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1716
 7. Record information.
  Name
  Marie Renée Marsan / Mercan dit Lapierre
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxxxxxx1716
 8. Record information.
  Name
  Marie Renee Mersan Mercan Marsan dit Lapierre
  Birth
  Death
 9. Record information.
  Name
  Marie Renee Marcan dit Lapierre
  Birth
  Death
 10. Record information.
  Name
  Marie Renee Marcan dit Lapierre
  Birth
  Death
 11. Record information.
  Name
  Marie Renee Marcan dit Lapierre
  Birth
  Death
 12. Record information.
  Name
  Marie-Renee Marcan dit Lapierre
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1716
 13. Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  René Dufresne
  Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 14. Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  René Dufresne
  Web: Canadian Headstone Index, 1840-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 15. Record information.
  Name
  Marie Renee Mercan
  Birth
  Death
  1716
  Birth
  xxxx
  Death
  1716
 16. Record information.
  Name
  Marie Renee Mercan
  Birth
  Death
  1716
  Birth
  xxxx
  Death
  1716
 17. Record information.
  Name
  Marie Renee Mercan
  Birth
  Death
  1716
  Birth
  xxxx
  Death
  1716
 18. Record information.
  Name
  Marie Renee Mercan
  Birth
  Death
  1716
  Birth
  xxxx
  Death
  1716
 19. Web: Obituary Daily Times Index, 1995-2016
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Rene Dufresne
  Death
  Sherbrooke QC
  Death
  Sherbrooke QC
  Web: Obituary Daily Times Index, 1995-2016
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 20. Record information.
  Name
  Rene Dufresne
Results 1-20 of 9,840
 per page