New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 3,309,867
 1. Record information.
  Name
  Rebecca Richard
  [Robecca Richard]
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  [Robecca Richard]
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 2. Record information.
  Name
  Rebecca Lee
  [Rebecka Lee]
  Baptism
  xx xxx xxxxLondon, England
  [Rebecka Lee]
  Baptism
  xx xxx xxxxLondon, England
 3. Mother
  xxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxWarwickshire, England
 4. Record information.
  Name
  Rebecca Hebert
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 5. Record information.
  Name
  Rebecca Hebert
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 6. Record information.
  Name
  Rebecca Maria Gaytes
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 7. Record information.
  Name
  Rebecca Maria Gates
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 8. Record information.
  Name
  Rebecca Poirier
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 9. Record information.
  Name
  Rebecca Robichot
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 10. Record information.
  Name
  Rebecca Huet
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 11. Record information.
  Name
  Rebecca Robichaud
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 12. Record information.
  Name
  Rebecca Robichaud
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 13. Record information.
  Name
  Rebecca Citt
  [Rebecca Babbitt]
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  [Rebecca Babbitt]
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 14. Record information.
  Name
  Rebecca Euphemie Chavare
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 15. Record information.
  Name
  Rebecca Roi
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Baptism
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 16. Record information.
  Name
  Rebeccah McQuiston
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxBucks, Pennsylvania, United States
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxBucks, Pennsylvania, United States
 17. Record information.
  Name
  Rebecca McCasterll
  [Rebecca McCaskill]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxLawrence, Tennessee, USA
  [Rebecca McCaskill]
  Birth
  xxxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxLawrence, Tennessee, USA
 18. Record information.
  Name
  Rebecca Hood
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Rebecca A Farquhar
  Spouse
  William Carlton McQuiston
  Marriage
  30 Jan Wilmington, Ohio
  Spouse
  William Carlton McQuiston
  Marriage
  30 Jan
  Wilmington, Ohio
 20. Record information.
  Name
  Rebecca McQuiston
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
Results 1-20 of 3,309,867
 per page