New Search
1-20 of 535
 1. Record information.
  Name
  Piotr Szlaga
  Spouse
  Anna Kicmal
  Marriage
  Spouse
  Anna Kicmal
  Marriage
  xx xxx xxxx
 2. Record information.
  Name
  Peter Salaga
 3. Record information.
  Name
  Peter Salaga
  Spouse
  Annie Stach
  Marriage
  Spouse
  Annie Stach
  Marriage
  xx xxx xxxx
 4. Record information.
  Name
  Peter Salaga
  Marriage
  xx xxx xxxxCuyahoga, Ohio, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxCuyahoga, Ohio, USA
 5. Record information.
  Name
  Peter Salaga
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxOhio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 6. Record information.
  Name
  Peter Salaga
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxOhio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 7. Record information.
  Name
  Peter Salaga
 8. Record information.
  Name
  Peter Szlag
 9. Record information.
  Name
  Peter Szlag
 10. Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Peter Salaga
  Death
  x xxx1919 Cuyahoga, USA
  Death
  x xxx1919 Cuyahoga, USA
  Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. Record information.
  Name
  Peter Salaga
 12. Record information.
  Name
  Peter Salaga
 13. Record information.
  Name
  Peter Selage
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxNew York, USA
 14. Record information.
  Name
  Peter Saloga
 15. Record information.
  Name
  Peter Slaga
 16. Record information.
  Name
  Peter Szlag
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxOhio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 17. Record information.
  Name
  Peter Slaga
  Residence
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxOhio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
Results 1-20 of 535
 per page