New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 76
 1. Record information.
  Name
  Otto E Rekittke
  Spouse
  Wilhelmina Hoff
  Mother
  Anna Barnowski
  Father
  Frederick Rekittke
  Birth
  xxx xxxxCleveland, Ohio
  Spouse Birth Year
  Marriage
  Spouse
  Wilhelmina Hoff
  Mother
  Anna Barnowski
  Father
  Frederick Rekittke
  Birth
  xxx xxxxCleveland, Ohio
  Spouse Birth Year
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx
 2. Record information.
  Name
  Otto Emil Rekittke
  Birth
  xx xxx xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxOhio, USA
  Birth
  xx xxx xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxOhio, USA
 3. Record information.
  Name
  Otto E. Rekittke
  Marriage
  xx xxx xxxxCuyahoga, Ohio, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxCuyahoga, Ohio, USA
 4. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Birth
  Ohio
  Residence
  1940 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
  Birth
  Ohio
  Residence
  1940
  Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
 5. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  [Otto Ackittler]
  Birth
  Ohio
  Residence
  1920 Cleveland Ward 7, Cuyahoga, Ohio, USA
  [Otto Ackittler]
  Birth
  Ohio
  Residence
  1920
  Cleveland Ward 7, Cuyahoga, Ohio, USA
 6. Record information.
  Name
  Otto Rikittke
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxCleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxCleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
 7. Record information.
  Name
  Otto Rakettke
  [Otto Rekittke]
  Birth
  Arrival
  Residence
  1900 Cleveland Ward 1, Cuyahoga, Ohio, USA
  [Otto Rekittke]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  1900
  Cleveland Ward 1, Cuyahoga, Ohio, USA
 8. Record information.
  Name
  Otto Emil Rekittka
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxCleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
  Relative
  xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxxCleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
 9. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Birth
  Arrival
  Residence
  1910 Cleveland Ward 16, Cuyahoga, Ohio, USA
  Birth
  xxxx xxxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  1910
  Cleveland Ward 16, Cuyahoga, Ohio, USA
 10. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
 11. Record information.
  Name
  Otto E Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 12. Record information.
  Name
  Otto E Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 13. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 14. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 15. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 16. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 17. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 18. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 19. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 20. Record information.
  Name
  Otto Rekittke
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  Residence
  xxxxCleveland, Ohio, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
Results 1-20 of 76
 per page