New Search
1-20 of 612
 1. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Birth
  Death
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx1861
 2. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Relative
  Birth
  abt 1791 Maine
  Residence
  1860 Machias, Washington, Maine, USA
  Relative
  xxxx xxxxxxx
  Birth
  abt 1791
  Maine
  Residence
  1860
  Machias, Washington, Maine, USA
 3. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Birth
  Maine
  Residence
  1850 Machias, Washington, Maine, USA
  Birth
  Maine
  Residence
  1850
  Machias, Washington, Maine, USA
 4. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Death
  1862 Maine, USA
  Death
  1862
  Maine, USA
  Maine, U.S., Wills and Probate Records, 1584-1999
  Wills, Estates & Guardian Records
 5. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Spouse
  Sarah F Crocker
 6. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Residence
  1860 Machias, Washington County, ME
  Residence
  1860
  Machias, Washington County, ME
 7. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  [Olis Crocker]
  Residence
  Machias, Washington, Maine
  [Olis Crocker]
  Residence
  Machias, Washington, Maine
 8. Record information.
  Name
  Otis Cracker
  Residence
  xx xxx1860 Machias, Washington, Maine, USA
  Other
  Residence
  xx xxx1860 Machias, Washington, Maine, USA
  Other
  xxxx
 9. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Residence
  xxxx xxxxxxxAndroscoggin County, ME
  Residence
  xxxx xxxxxxxAndroscoggin County, ME
 10. Record information.
  Name
  Otis W Crocker
 11. Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
 12. U.S., Adjutant General Military Records, 1631-1976
  Soldier, Veteran & Prisoner Rolls & Lists
  Record information.
  Name
  Otis D Crocker
  Military
  Ohio
  Publication
  Military
  Ohio
  Publication
  xxxx
  U.S., Adjutant General Military Records, 1631-1976
  Soldier, Veteran & Prisoner Rolls & Lists
 13. U.S., Civil War Soldiers, 1861-1865
  Soldier, Veteran & Prisoner Rolls & Lists
  Record information.
  Name
  Otis Crocker
  Military
  Massachusetts
  Military
  Massachusetts
  U.S., Civil War Soldiers, 1861-1865
  Soldier, Veteran & Prisoner Rolls & Lists
 14. Maine Court Records, 1696-1854
  Court, Governmental & Criminal Records
  Record information.
  Name
  Crocker, Otis
  Civil
  Residence
  Civil
  xxxxxxxx xxxx xxxxxx
  Residence
  xxxxxxx
  Maine Court Records, 1696-1854
  Court, Governmental & Criminal Records
 15. Record information.
  Name
  Otis P. Crocker
 16. Record information.
  Name
  Otis R. Crocker
  Spouse
  Temperance L. Fish
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts
  Spouse
  Temperance L. Fish
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts
 17. Record information.
  Name
  Otis R. Crocker
  Spouse
  Temperance Fish
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts
  Spouse
  Temperance Fish
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts
 18. Record information.
  Name
  Otis R Crocker
  Spouse
  Eliza E Jenkins
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Eliza E Jenkins
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxMassachusetts
 19. Record information.
  Name
  Otis R Crocker
  Spouse
  Temperance L Fish
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Temperance L Fish
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxMassachusetts
 20. Record information.
  Name
  Mr Otis R Crocker
  Spouse
  Temperence L Fish
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Temperence L Fish
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
Results 1-20 of 612
 per page