New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseHelen E Larosch
   Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xx xxxxxxx
   Childrenxxxxxxxxx x
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA

1-20 of 475
 1. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt
  Birth
  Death
  1245
 2. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt / D'Eyncourt
  Birth
  Death
  1245
 3. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt / D'Eyncourt
  Birth
  Death
  1245
 4. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt / D'Eyncourt
  Birth
  Death
  1245
 5. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt / D'Eyncourt
  Birth
  Death
  1245
 6. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt / D'Eyncourt
  Birth
  Death
  1245
 7. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt / D'Eyncourt
  Birth
  Death
  1245
 8. Record information.
  Name
  Oliver Deincourt
  Birth
  Death
  1245
 9. Record information.
  Name
  Oliver II Deincourt
  Birth
  Death
 10. Record information.
  Name
  Oliver 6th Baron of Eincourt de Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 11. Record information.
  Name
  Oliver II Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 12. Record information.
  Name
  Oliver II Deincourt, 6th Lord of D’Eyncourt
  Birth
  Death
 13. Record information.
  Name
  Oliver II 6th baron of Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 14. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 15. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 16. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 17. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 18. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 19. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
 20. Record information.
  Name
  Oliver II * Deincourt
  Birth
  Death
  1246
Results 1-20 of 475
 per page