New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 512,179
 1. Record information.
  Name
  Nina Wilson
  Birth
 2. Record information.
  Name
  Nina Wilson
  [Nina Nelson]
  Birth
  [Nina Nelson]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Arkansas, Birth Certificates, 1914-1917
  Birth, Baptism & Christening
 3. Record information.
  Name
  Nina Wilson
  Birth
  x xxx xxxxLouisiana
  Death
  Birth
  x xxx xxxxLouisiana
  Death
  xx xxx1972
 4. Record information.
  Name
  Nina Wilson
  [Nena Wilson]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxAdair, Oklahoma, USA
  [Nena Wilson]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxAdair, Oklahoma, USA
 5. Record information.
  Name
  Nina D. Wilson Sr
 6. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
  Spouse
  Marriage
  Residence
  Nevada
  Spouse Residence State
  Nevada
  Spouse
  xxxx x xxxxx xxx
  Marriage
  xx xxx xxxxClark
  Residence
  Nevada
  Spouse Residence State
  Nevada
 7. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
 8. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
  Spouse
  William T Skinner
  Marriage
  xx xxx xxxxMissouri
  Spouse
  William T Skinner
  Marriage
  xx xxx xxxxMissouri
 9. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
  Spouse
  William T Skinner
  Marriage
  28 Sep 1909
  Civil
  28 Sep 1909
  Spouse
  William T Skinner
  Marriage
  28 Sep 1909
  Civil
  28 Sep 1909
 10. Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
 11. Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
 12. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
  Spouse
  Peter M Abercrombie
  Marriage
  xxx xxxx xxxxxxxxxxCambridgeshire, United Kingdom
  Spouse
  Peter M Abercrombie
  Marriage
  xxx xxxx xxxxxxxxxxCambridgeshire, United Kingdom
 13. New Zealand, Birth Index, 1840-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Nina May Clarice Wilson
  Birth
  Birth
  xxx xxxx xx xxxxxxxxNew Zealand
  New Zealand, Birth Index, 1840-1950
  Birth, Baptism & Christening
 14. Record information.
  Name
  Nina Wilson
  Birth
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxWoodward, Oklahoma, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxWoodward, Oklahoma, USA
 15. Georgia, U.S., Death Index, 1919-1998
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nina Wilson
  Death
  xx xxx1955 Grady, Georgia, USA
  Residence
  Grady, Georgia, USA
  Death
  xx xxx1955 Grady, Georgia, USA
  Residence
  Grady, Georgia, USA
  Georgia, U.S., Death Index, 1919-1998
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 16. Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nina Wilson
  Birth
  Death
  Residence
  xxxxxxxLucas, Ohio, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxLucas, USA
  Residence
  xxxxxxxLucas, Ohio, USA
  Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 17. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
 18. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
 19. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
 20. Record information.
  Name
  Nina D Wilson
Results 1-20 of 512,179
 per page