New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 37,239
 1. Record information.
  Name
  Nydia Gruellon
  [Nidia Grullon]
  [Nidia Perez]
  Birth
  xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxDominican Republic
  Death
  [Nidia Grullon]
  [Nidia Perez]
  Birth
  xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxDominican Republic
  Death
  xx xxx2001
 2. Birth
  xxxx
  Death
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 3. Birth
  xxxx
  Death
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Nidia Romo Acosta
  [Nydia Romo Acosta]
  Birth
  [Nydia Romo Acosta]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Nydia D Acosta
  [Nidia Acosta]
  Residence
  [Nidia Acosta]
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxTexas, USA
 6. Record information.
  Name
  Nidia M Tangui
  [Nida Acosta]
  [Nidia M Acosta]
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxConnecticut, USA
  [Nida Acosta]
  [Nidia M Acosta]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxConnecticut, USA
 7. Record information.
  Name
  Nidia Pérez Feliz
  Death
  Death
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Nidia Pérez Feliz
  Death
  Death
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 9. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nidia N. Acosta
  Birth
  Death
  x xxx2002
  Residence
  xxxxxxxxxFlorida
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx2002
  Residence
  xxxxxxxxxFlorida
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 10. Record information.
  Name
  Nidia Acosta
  Marriage
  x xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
  Marriage
  x xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
 11. Record information.
  Name
  Nidia Acosta
  Birth
  Marriage
  x xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  x xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
 12. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nidia A. Perez
  Birth
  Death
  Residence
  xxxxNew York
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx2001
  Residence
  xxxxNew York
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 13. Record information.
  Name
  Nidia Aurora Acosta Romirez
 14. Record information.
  Name
  Nidia Elsa Acosta
  [Nidia Nazario Acosta]
  [Nidia Acosta]
  [Nidia Elsa Nazario]
  Birth
  Death
  x xxx2002
  [Nidia Nazario Acosta]
  [Nidia Acosta]
  [Nidia Elsa Nazario]
  Birth
  xx xxx xxxx xxx xxxxxxxCuba
  Death
  x xxx2002
 15. Record information.
  Name
  Nidia Acosta
 16. Record information.
  Name
  Nidia Nazario Acosta
 17. Record information.
  Name
  Nidia M Acosta Arnais
  Arrival
  xx xxx xxxxMiami, Florida, USA
 18. Record information.
  Name
  Nidia M Acosta
  Arrival
  x xxx xxxxMiami, Florida, USA
 19. Record information.
  Name
  Nidia Maria Acosta
  Spouse
  Victor Ramon Benoit
 20. Record information.
  Name
  Nydia M Gonzalez Mateo De Acosta
  Arrival
  xx xxx xxxxKey West, Florida, USA
Results 1-20 of 37,239
 per page