New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseClair Isaac Wellman
   Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxx
   Motherxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
   Childrenxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx1899 Oklahoma, USA
   Deathxx xxx xxxxTarrant, Texas, USA
   Residencexxxx xxxxxxxx xxxxxOklahoma, Oklahoma, USA

1-20 of 64,886
 1. Record information.
  Name
  Neva M Biggs
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxReeves, Texas, USA
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxReeves, Texas, USA
 2. Record information.
  Name
  May Biggs
  [Mcy Biggs]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxWoods, Oklahoma, USA
  [Mcy Biggs]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxWoods, Oklahoma, USA
 3. Record information.
  Name
  Neva M Biggs
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxMcDonald, Missouri, USA
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxMcDonald, Missouri, USA
 4. Record information.
  Name
  Neva M Biggs
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxMcDonald, Missouri, USA
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxMcDonald, Missouri, USA
 5. Record information.
  Name
  Ellen Mary May Biggs
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 6. Missouri, U.S., Death Records, 1968-2015
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Neva M Biggs
  Death
  xx xxx1974 Missouri, USA
  Death
  xx xxx1974 Missouri, USA
  Missouri, U.S., Death Records, 1968-2015
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 7. Record information.
  Name
  Beatrice May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxLondon, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxLondon, England
 8. Record information.
  Name
  Dorothy May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxWarwickshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxWarwickshire, England
 9. Record information.
  Name
  Elizabeth May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxBuckinghamshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxBuckinghamshire, England
 10. Record information.
  Name
  Felicia May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxShropshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxShropshire, England
 11. Record information.
  Name
  Florence May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxLeicestershire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxLeicestershire, England
 12. Record information.
  Name
  Gladys May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxSomerset, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxSomerset, England
 13. Record information.
  Name
  Hilda May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxLeicestershire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxLeicestershire, England
 14. Record information.
  Name
  Lilian May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampshire, England
 15. Record information.
  Name
  Lily May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxWarwickshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxWarwickshire, England
 16. Record information.
  Name
  Margery May Biggs
  Birth
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxSussex, England
 17. Record information.
  Name
  May Bella Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxWarwickshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxWarwickshire, England
 18. Record information.
  Name
  May Violet Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxMiddlesex, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxMiddlesex, England
 19. Record information.
  Name
  Tryphena May Biggs
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxStaffordshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxStaffordshire, England
 20. Record information.
  Name
  Lettie M Biggs
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxWoods, Oklahoma, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxWoods, Oklahoma, USA
Results 1-20 of 64,886
 per page