New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 209,369
 1. Record information.
  Name
  Florence Newton
  Birth
  xxx1883 Kansas, USA
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxJohnson, Kansas, USA
  Birth
  xxx1883 Kansas, USA
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxJohnson, Kansas, USA
 2. Record information.
  Name
  Nellie Holmes
  Birth
  abt 1884 Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxxCowley, Kansas
  Birth
  abt 1884
  Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxxCowley, Kansas
 3. Record information.
  Name
  Nellie Holmes
  Birth
  abt 1884 Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxDouglas, Kansas
  Birth
  abt 1884
  Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxDouglas, Kansas
 4. Record information.
  Name
  Nillie Holmes
  Birth
  abt 1884 Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxxCowley, Kansas
  Birth
  abt 1884
  Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxxCowley, Kansas
 5. Record information.
  Name
  Nellie Florence Holmes
  Birth
  Death
  xxx1885 Staffordshire, United Kingdom
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx1885 Staffordshire, United Kingdom
 6. Record information.
  Name
  Nala Newton
  Birth
  abt 1883 Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxSumner, Kansas
  Birth
  abt 1883
  Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxSumner, Kansas
 7. Record information.
  Name
  Nellie Holmes
  Birth
  abt 1882 Kansas
  Residence
  xxxx xxxxxxxxLeavenworth, Kansas
  Birth
  abt 1882
  Kansas
  Residence
  xxxx xxxxxxxxLeavenworth, Kansas
 8. Record information.
  Name
  Florence Newton
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
 9. Record information.
  Name
  Flo Newton
  Birth
  abt 1883 Kansas
  Residence
  Birth
  abt 1883
  Kansas
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxx xxxxxJohnson, Kansas
 10. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie Newton
  Relatives
  Birth
  Death
  Abt 1959
  Residence
  Relatives
  xxxxxx
  Birth
  x xxx xxxx
  Death
  Abt 1959
  Residence
  xxxx xxxxxx x
  U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. Record information.
  Name
  Nellie M Newton
  Mother
  Father
  Ezra O Newton
  Death
  Mother
  xxxxxx x xxxxxx
  Father
  Ezra O Newton
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
 12. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie Newton
  Birth
  Death
  xxx1969
  Residence
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xxx1969
  Residence
  xxxxxx xxxxArizona
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 13. Record information.
  Name
  Nellie Newton
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxMichigan, USA
 14. Record information.
  Name
  Nellie Newton
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  New York, USA
  Other
  x x xxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xx xxx xxxxEngland
  Arrival
  New York, USA
 15. Record information.
  Name
  Nellie Holemes
  Birth
  abt 1885 Kansas
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xxDouglas, Kansas
  Birth
  abt 1885
  Kansas
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xxDouglas, Kansas
 16. Record information.
  Name
  Florence E Newton
  [Florance E Newton]
  Birth
  xxx1884 Kentucky, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxAnderson, Kentucky, USA
  [Florance E Newton]
  Birth
  xxx1884 Kentucky, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxAnderson, Kentucky, USA
 17. Record information.
  Name
  Nellie Geneva Newton
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxSan Francisco, California
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxWisconsin, USA
  Departure
  xxxxxxxxx xxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxSan Francisco, California
 18. Record information.
  Name
  Nellie Holmes
  Birth
  abt 1883 United States
  Residence
  xxxxxxxxCattaraugus
  Birth
  abt 1883
  United States
  Residence
  xxxxxxxxCattaraugus
 19. Record information.
  Name
  Florence Holmes
  [Florance Helms]
  Birth
  xxx1883 Virginia, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxCaroline, Virginia, USA
  [Florance Helms]
  Birth
  xxx1883 Virginia, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxCaroline, Virginia, USA
 20. Record information.
  Name
  Nellie Florence Newton
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxMissouri, USA
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxMissouri, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
Results 1-20 of 209,369
 per page