New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseAlbert Melvin Tibbetts
   Fatherxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
   Motherxxxxxx xxxx xxxxx
   Childrenxxxxx
   Birthx xxx1859
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxKitsap, Washington, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxMille Lacs, Minnesota, USA

1-20 of 492,513
 1. Washington, U.S., Select Death Index, 1907-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie Rines Jones
  [Nellie Rines Rines]
  Spouse
  Charles Jones
  Mother
  Martha Chase
  Father
  Birth
  Death
  [Nellie Rines Rines]
  Spouse
  Charles Jones
  Mother
  Martha Chase
  Father
  xxxx xxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Select Death Index, 1907-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Washington, U.S., Death Records, 1883-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie Rines Jones
  [Nellie Rines Rines]
  Mother
  Martha Chase
  Father
  John Rines
  Birth
  Death
  x xxx1944 Retsil, Kitsap, Washington
  [Nellie Rines Rines]
  Mother
  Martha Chase
  Father
  John Rines
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1944 Retsil, Kitsap, Washington
  Washington, U.S., Death Records, 1883-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 3. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Birth
  2 Jun 1859 Sherburne County, Minnesota, United States of America
  Death
  4 Aug 1944 Retsil, Kitsap County, Washington, United States of America
  Birth
  2 Jun 1859
  Sherburne County, Minnesota, United States of America
  Death
  4 Aug 1944
  Retsil, Kitsap County, Washington, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie R Jones
  Birth
  Death
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Nellie Rines Jones
  Death
  Death
  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Death Index, 1940-2017
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Birth
  abt 1859
  Residence
  Birth
  abt 1859
  Residence
  xxxxxxxxx xxxx xxxMonroe
 7. Record information.
  Name
  Nellie Rines
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxMille Lacs, Minnesota, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxMille Lacs, Minnesota, USA
 8. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Birth
  abt 1860
  Residence
  Birth
  abt 1860
  Residence
  xxxxxxx xxxx xxxErie
 9. Record information.
  Name
  Nellie R Jones
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxKitsap, Washington, USA
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxKitsap, Washington, USA
 10. Record information.
  Name
  Nellie R Jones
  Birth
  Minnesota
  Residence
  1940 Veterans Election Precinct #2, Veterans, Kitsap, Washington, USA
  Birth
  Minnesota
  Residence
  1940
  Veterans Election Precinct #2, Veterans, Kitsap, Washington, USA
 11. Record information.
  Name
  MS. Nellie Jones
  Birth
  Departure
  Arrival
  x xxx xxxxNew York, New York, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxxx xxxx
  Arrival
  x xxx xxxxNew York, New York, USA
 12. Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 13. Record information.
  Name
  Nellie Rines
  Birth
  abt 1859 Minnesota
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxMille Lacs, Minnesota
  Birth
  abt 1859
  Minnesota
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxMille Lacs, Minnesota
 14. Record information.
  Name
  Nellie A Jones
  Birth
  abt 1858
  Residence
  Birth
  abt 1858
  Residence
  xxxxx xxxx xxxOneida
 15. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Death
 16. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Death
 17. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Death
  x xxx1944
 18. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Death
  x xxx1944
 19. Record information.
  Name
  Nellie Elizabeth Jones
  Death
 20. Record information.
  Name
  Nellie Jones
  Death
  Death
  x xxx xxxx xx xxxxx
Results 1-20 of 492,513
 per page