New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 2,434,351
 1. Record information.
  Name
  Menewa Lyles
  [Manerva Lyles]
  Birth
  Arkansas
  Residence
  xxxx xxxxxxxCrittenden, Arkansas, USA
  [Manerva Lyles]
  Birth
  Arkansas
  Residence
  xxxx xxxxxxxCrittenden, Arkansas, USA
 2. Record information.
  Name
  Minerva A. Bailey
  Spouse
  Joseph L. Smith
  Marriage
  xx xxx xxxxRoane, Tennessee
  Spouse
  Joseph L. Smith
  Marriage
  xx xxx xxxxRoane, Tennessee
 3. Record information.
  Name
  Minerva A Barley
  [Minerva A Bailey]
  Marriage
  xx xxx xxxxRoane, Tennessee, USA
  [Minerva A Bailey]
  Marriage
  xx xxx xxxxRoane, Tennessee, USA
 4. Record information.
  Name
  Minerva A. Martin
  Marriage
  x xxx xxxxJefferson, Kentucky, USA
  Marriage
  x xxx xxxxJefferson, Kentucky, USA
 5. Record information.
  Name
  Minerva A. Martin
  Marriage
  x xxx xxxxBourbon, Kentucky, USA
  Marriage
  x xxx xxxxBourbon, Kentucky, USA
 6. Record information.
  Name
  Manerva A Masley
  [Minerva A Mosley]
  Marriage
  xx xxx xxxxMadison, Tennessee, USA
  [Minerva A Mosley]
  Marriage
  xx xxx xxxxMadison, Tennessee, USA
 7. Record information.
  Name
  Minerva A Stovell
  Marriage
  x xxx xxxxLogan, Kentucky, USA
  Marriage
  x xxx xxxxLogan, Kentucky, USA
 8. Record information.
  Name
  Minerva A. Smith
 9. Record information.
  Name
  Manerva A. Melton
  [Minerva A . Melton]
  Marriage
  xx xxx xxxxRobertson, Texas, USA
  [Minerva A . Melton]
  Marriage
  xx xxx xxxxRobertson, Texas, USA
 10. Record information.
  Name
  Minerva Enlow
  Spouse
  Christian Shedderman
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxChicot, Arkansas, United States
  Residence
  Carroll, Louisiana
  Spouse's Residence
  Carroll, Louisiana
  Spouse
  Christian Shedderman
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxChicot, Arkansas, United States
  Residence
  Carroll, Louisiana
  Spouse's Residence
  Carroll, Louisiana
 11. Record information.
  Name
  Minerva Chace
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxMassachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxMassachusetts, USA
 12. Wife
  xxxxxxx xx xxxxx
  Husband
  xxxxxxxx xx xxxxxx
  Marriage
  xxxxxx xx xx xxx xxxx
 13. Record information.
  Name
  Minerva A Lewis
  Spouse
  James R Robinson
  Marriage
  Spouse
  James R Robinson
  Marriage
  xx xxx xxxxSaline
 14. Record information.
  Name
  Minerva A Ripley
  Spouse
  William Roark
  Marriage
  Spouse
  William Roark
  Marriage
  x xxx xxxxUnion
 15. Record information.
  Name
  Minerva Owens
  Spouse
  William Barney
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxPhillips, Arkansas, United States
  Spouse
  William Barney
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxPhillips, Arkansas, United States
 16. Record information.
  Name
  Minerva Owens
  Spouse
  William Barney
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxArkansas, United States
  Spouse
  William Barney
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxArkansas, United States
 17. Record information.
  Name
  Minerva A. E. M. Tally
  Spouse
  James A. Hodges
  Marriage
  Spouse
  James A. Hodges
  Marriage
  x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Minerva A or M McNeill
  Spouse
  Dr John A Barnes
  Other
  Marriage
  xx xxx xxxxRobeson, North Carolina, USA
  Other
  Spouse
  Dr John A Barnes
  Other
  xxx xxxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxRobeson, North Carolina, USA
  Other
  xx xxx xxxx
 19. Record information.
  Name
  Minerva A. E. M. Tally
  Spouse
  James A. Hodges
  Other
  Marriage
  Spouse
  James A. Hodges
  Other
  xxxxxxx xx xxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxx
 20. Record information.
  Name
  Minerva A. E. M. Tally
  Spouse
  James A. Hodges
  Marriage
  Spouse
  James A. Hodges
  Marriage
  x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Results 1-20 of 2,434,351
 per page