New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseMary Nymick (Danko)
   Fatherxxxx xxxxxx
   Motherxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxSzabolcs-Szatmar-Bereg, Hungary
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxWayne, Michigan, USA
   Residencexxxx xxxxxxIndiana, Pennsylvania, USA

1-20 of 575
 1. Record information.
  Name
  Mih?? Danko
 2. Record information.
  Name
  Mih Dankó
 3. Record information.
  Name
  Mih Dankó
 4. Record information.
  Name
  Mih Danko
 5. Record information.
  Name
  Mih Danko
 6. Record information.
  Name
  Mih Danko
 7. Record information.
  Name
  Mih Danka
  Spouse
  Ersébeth Tóth
  Children
  Spouse
  Ersébeth Tóth
  Children
  xxxx xxxxx
 8. Record information.
  Name
  John L Danko
 9. Record information.
  Name
  John L Danko
 10. Record information.
  Name
  Margaret L Danko
 11. Record information.
  Name
  M L Danko
  Residence
  xxxxxArizona, USA
  Residence
  xxxxxArizona, USA
 12. Record information.
  Name
  M L Danko
  Residence
  xxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxxPennsylvania, USA
 13. Record information.
  Name
  M L Danko
  Residence
  xxxxxxxxxxxxFlorida, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxxxFlorida, USA
 14. Record information.
  Name
  M E Danko
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 15. Record information.
  Name
  M E Danko
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 16. Record information.
  Name
  Mih Denke
  Children
  Children
  xxx xxxxx
 17. Record information.
  Name
  L M Danko
  Residence
  xxxxxxxxIndiana, USA
  Residence
  xxxxxxxxIndiana, USA
Results 1-20 of 575
 per page