New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 2,467
 1. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 2. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Spouse
  Marie Bariau
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Spouse
  Marie Bariau
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 3. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Spouse
  Marie Bariau
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
  Spouse
  Marie Bariau
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxAcadie (Nova Scotia and New Brunswick)
 4. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 5. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Marriage
  x xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxIlle-et-Vilaine, Bretagne, France
  Marriage
  x xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxIlle-et-Vilaine, Bretagne, France
 6. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Spouse
  Marie-Élisabeth (Elizabeth)
  Marriage
  22 déc. 1776 (22 Dec 1776)
  Spouse
  Marie-Élisabeth (Elizabeth)
  Marriage
  22 déc. 1776 (22 Dec 1776)
 7. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Spouse
  Marie-Élisabeth (elizabeth)
  Marriage
  22 déc. 1776 (22 Dec 1776) Quebec, Canada
  Spouse
  Marie-Élisabeth (elizabeth)
  Marriage
  22 déc. 1776 (22 Dec 1776)
  Quebec, Canada
 8. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 9. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 10. Record information.
  Name
  Michel POIRIER
  Spouse
  Marie-Anne SALMON
  Spouse
  Marie-Anne SALMON
 11. Record information.
  Name
  Michel POIRIER
  Spouse
  Marie-Anne SALMON
  Spouse
  Marie-Anne SALMON
 12. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 13. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 14. Record information.
  Name
  Michel Poirier
 15. Record information.
  Name
  Michel Remy Poirier
 16. Record information.
  Name
  Michel Poirier Deloge
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxQuébec, Canada
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxQuébec, Canada
 17. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  [Michel (groom) Poirier dit DeLoge]
  [Michel Poirier dit Desloges]
  Marriage
  [Michel (groom) Poirier dit DeLoge]
  [Michel Poirier dit Desloges]
  Marriage
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQuébec, Canada
 18. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Marriage
  Marriage
  xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxFrance
 19. Record information.
  Name
  Michel Poirier
  Marriage
  Marriage
  xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxFrance
 20. Record information.
  Name
  Michel Poirier
Results 1-20 of 2,467
 per page