New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 384
 1. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 2. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
  Birth
  Indiana
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxCuyahoga, Ohio, USA
  Birth
  Indiana
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxCuyahoga, Ohio, USA
 3. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
  Spouse
  Maria Lengyen
  Children
  Spouse
  Maria Lengyen
  Children
  xxxxxxx xxxxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
  Spouse
  Maria Babulacs
  Children
  Spouse
  Maria Babulacs
  Children
  xxxxxxxx xxxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
  Spouse
  Catharina Danyi
  Children
  Spouse
  Catharina Danyi
  Children
  xxxxxxxx xxxxxxxx
 6. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 7. Record information.
  Name
  Mike John Konecsny
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxxCuyahoga, Ohio
  Relative
  xxx xxxxxx xxxxxx
  Birth
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxCuyahoga, Ohio
 8. Record information.
  Name
  Michaël Konecsni
 9. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 10. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 11. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 12. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 13. Record information.
  Name
  Michaël Konecsni
 14. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 15. Record information.
  Name
  Michaël Konecsni
 16. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 17. Record information.
  Name
  Michaël Konecsni
 18. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 19. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
 20. Record information.
  Name
  Michael Konecsni
Results 1-20 of 384
 per page