New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSpencer Henry Rector
   Fatherxxxxx xxxxxx
   Motherxxxx xxxxxx
   Childrenxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxCumberland, England
   Deathxx xxx xxxx xxxxxButler, Ohio, USA
   Residencexxx xxxx xxxxxxxxxxxxRoss, Ohio, USA

1-20 of 9,797
 1. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Birth
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Birth
  xxxxEn
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  xxxxVA
 2. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Birth
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Birth
  xxxxEN
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  xxxxVA
 3. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Baptism
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Spouse Birth Year
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Marriage
  xxxx
 5. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  xxxxVA
 6. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  VA
  Marriage
  xxxxVA
 7. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Father
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Father
  xxxxx xxxxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Marriage
  x xxx xxxxFauquier, Virginia, USA
  Marriage
  x xxx xxxxFauquier, Virginia, USA
 9. The Compendium of American Genealogy, Vol. VII
  Family Histories, Journals & Biographies

  Showing 7 of 22 matches found on this image.

  Showing 7 of 22 matches found on this image.

  Chapter
  xxxxxxx xxxxxxx
  Page number
  xxx
  Title
  xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
  The Compendium of American Genealogy, Vol. VII
  Family Histories, Journals & Biographies
 10. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Spouse
  Spencer Rector
  Marriage
  Spouse
  Spencer Rector
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Baptism
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 12. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Birth
  Death
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx1832
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 13. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Birth
  Death
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx1832
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 14. Record information.
  Name
  Mary Tuffin
  Birth
 15. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Baptism
  xx xxx xxxxEssex, England
  Baptism
  xx xxx xxxxEssex, England
 16. Record information.
  Name
  *Mary Ross Tiffin
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1832
 17. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1832
 18. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1832
 19. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1832
 20. Record information.
  Name
  Mary Tiffin
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1832
Results 1-20 of 9,797
 per page