New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJohn Josias Drake
   Fatherxxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
   Childrenxxxxx
   Birthxxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
   Deathxxxx xxxxxxxOrange, New York, USA
   Residencexxx xxxx xxxxxNew York, USA

1-20 of 609,670
 1. Record information.
  Name
  Mary N J Smith
 2. Record information.
  Name
  Mary Ann Smith
  Residence
 3. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 4. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 5. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 6. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 7. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 8. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 9. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 10. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 11. Record information.
  Name
  Mrs Mary Smith
 12. Record information.
  Name
  Mrs Mary A Smith
 13. Record information.
  Name
  Mrs Mary A Smith
 14. Record information.
  Name
  Mrs Mary C Smith
 15. Record information.
  Name
  Mrs Mary C Smith
 16. Record information.
  Name
  Mrs Mary Jane Smith
 17. Record information.
  Name
  Mrs Mary E Smith
 18. Record information.
  Name
  Mrs Mary Jane Smith
 19. Record information.
  Name
  Mrs. Mary C. Smith
 20. Record information.
  Name
  Mrs. Mary J. Smith
Results 1-20 of 609,670
 per page