New Search
1-20 of 5,874
 1. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 2. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Spouse
  Maria Brutschin
  Father
  Marriage
  Spouse
  Maria Brutschin
  Father
  xxxxx xxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Martinus Sutor
  [Martin Sutor]
  Birth
  Baptism
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  [Martin Sutor]
  Birth
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 4. Record information.
  Name
  Martin Sutor
  Spouse
  Verena Greiner
  Marriage
  Spouse
  Verena Greiner
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 6. Birth
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Martin Sutter
  Birth
  Death
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 8. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 9. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Spouse
  Magdalena Linsin
  Father
  Marriage
  Spouse
  Magdalena Linsin
  Father
  xxxxxxxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 10. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Spouse
  Maria Meyer
  Father
  Marriage
  Spouse
  Maria Meyer
  Father
  xxxxx xxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 12. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Spouse
  Anna Greiner
  Father
  Marriage
  Spouse
  Anna Greiner
  Father
  xxxxx xxxx xxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Alt Martin Suter
  Spouse
  Maria Glatt
  Marriage
  Spouse
  Maria Glatt
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Martin Suter
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 15. Record information.
  Name
  Martinus Sutor
  [Martin Sutor]
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  [Martin Sutor]
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 16. Record information.
  Name
  Martin Sutter
  Birth
  Death
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 17. Record information.
  Name
  Martinus Suter
  [Martin Suter]
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  [Martin Suter]
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 18. Record information.
  Name
  Martin Sutor
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 19. Record information.
  Name
  Martin Suter
 20. Record information.
  Name
  Martin Suter
Results 1-20 of 5,874
 per page