New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSarah Whitehouse
   Fatherxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxxxxxx
   Childrenxxxx xxxxxxxxxx
   Birthxx xxx1773 Rockingham, Virginia, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxFairfield, Ohio, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxButler, Ohio, USA

1-20 of 2,521
 1. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Rev Martin Coffman
  Birth
  16 Jan 1773 Virginia, United States of America
  Death
  6 Nov 1857 Fairfield County, Ohio, United States of America
  Birth
  16 Jan 1773
  Virginia, United States of America
  Death
  6 Nov 1857
  Fairfield County, Ohio, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Spouse
  Sarah Whitehouse
  Marriage
  Spouse
  Sarah Whitehouse
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1857
 4. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Death
  1857 Ohio, USA
  Residence
  Death
  1857
  Ohio, USA
  Residence
  xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 5. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Sr. Coffman
  Birth
  Death
  x xxx1857
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 6. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Sr. Coffman
  Birth
  Death
  x xxx1857
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 7. Record information.
  Name
  Martin (son of Jacob & Elizabeth) Coffman
  Birth
  Death
  xxx x1857
 8. Record information.
  Name
  Martin (son of Jacob & Elizabeth) Coffman
  Birth
  Death
  xxx x1857
 9. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  xxx x1857
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1857
 10. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 11. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 12. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 13. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 14. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 15. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxxx1857
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 16. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  xxx x1857
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1857
 17. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxxxxxx xxxx
  Death
  x xxxxxxxx1857
 18. Record information.
  Name
  Martin Coffman
  Birth
  21 Dec 1773 (16 Jan 1773?)
  Death
  6 Nov 1857
  Birth
  21 Dec 1773 (16 Jan 1773?)
  Death
  6 Nov 1857
 19. Record information.
  Name
  Martin Coffman
 20. Record information.
  Name
  Martin Coffman
Results 1-20 of 2,521
 per page