New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJoseph McPherson
   Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMiddlesex, Connecticut, USA
   Deathxxxx xxxxxxxxxxMedina, Ohio, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxMedina, Ohio, USA

1-20 of 12,115
 1. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
  [Martha Willcocks, Willcoks, Willcox, Willcoxs, Wilcoxson]
  Parent
  Joseph
  Parent Name
  Grace
  Birth
  xx xxx xxxxKillingworth
  [Martha Willcocks, Willcoks, Willcox, Willcoxs, Wilcoxson]
  Parent
  Joseph
  Parent Name
  Grace
  Birth
  xx xxx xxxxKillingworth
 2. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
  Father
  Baptism
  xx xxx xxxxKillingworth, Connecticut, USA
  Vital
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxxKillingworth, Connecticut, USA
  Vital
  xx xxx xxxx
 3. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
  Spouse
  Abel Wilcox
  Vital
  Residence
  xx xxx xxxxKillingworth, Connecticut, USA
  Spouse
  Abel Wilcox
  Vital
  xx xxx xxxx
  Residence
  xx xxx xxxxKillingworth, Connecticut, USA
 4. Record information.
  Name
  Martha O Wilcox
 5. Connecticut, U.S., Wills and Probate Records, 1609-1999
  (19 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Martha Wilcox
 6. Connecticut, U.S., Wills and Probate Records, 1609-1999
  (20 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Martha Wilcox
 7. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
 8. Connecticut, U.S., Wills and Probate Records, 1609-1999
  (27 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Martha Wilcox
 9. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
 10. Record information.
  Name
  Martha M Wilcox
  Death
  New York, USA
  Death
  New York, USA
 11. Record information.
  Name
  Murtha Wilcox
  [Martha Wilcox]
  Residence
  Robeson, North Carolina, United States
  [Martha Wilcox]
  Residence
  Robeson, North Carolina, United States
 12. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
  Spouse
  James Howe
  Birth
  Marriage
  Spouse
  James Howe
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Martha Wilcox
  Spouse
  James Howe
  Birth
  Marriage
  Spouse
  James Howe
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Martha J Wilcox
  Death
  New York, USA
  Death
  New York, USA
 15. Record information.
  Name
  Martha F Wilcox
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 16. Record information.
  Name
  Martha W Wilcox
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 17. Record information.
  Name
  Martha F Wilcox
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 18. Record information.
  Name
  Martha F Wilcox
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 19. Record information.
  Name
  Martha J Wilcox
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 20. Record information.
  Name
  Martha Theodora Wilcox
  Death
  Virginia, USA
  Death
  Virginia, USA
Results 1-20 of 12,115
 per page