New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 4,455
 1. Record information.
  Name
  Maria Dietterlin
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxSindelfingen, Württemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxSindelfingen, Württemberg (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 2. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Anna Maria Dieterle
  Spouse
  Martin Heug
  Marriage
  Spouse
  Martin Heug
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Maria Katharina Dieterle
  [Maria Katharina Sterzer]
 5. Record information.
  Name
  Maria Margar Müller
  [Maria Margar Dieterle]
 6. Record information.
  Name
  Maria Katharina Gager
  [Maria Katharina Dieterle]
 7. Record information.
  Name
  Maria Elisabetha Bendreiß
  [Maria Elisabetha Dieterle]
  Spouse
  Jakob Bendreiß
  [Maria Elisabetha Dieterle]
  Spouse
  Jakob Bendreiß
 8. Record information.
  Name
  Maria Magdalena Dieterle
  [Maria Magdalena Schmidt]
  Spouse
  Karl Friedrich Dieterle
  [Maria Magdalena Schmidt]
  Spouse
  Karl Friedrich Dieterle
 9. Record information.
  Name
  Maria Catharine Dieterle
  [Maria Catharine Hiller]
 10. Record information.
  Name
  Maria Magdalena Dieterle
  [Maria Magdalena Uggi]
  Spouse
  Jakob Dieterle
  [Maria Magdalena Uggi]
  Spouse
  Jakob Dieterle
 11. Record information.
  Name
  Maria Barbara Huber
  [Maria Barbara Dieterle]
 12. Record information.
  Name
  Maria Barbara Hüber
  [Maria Barbara Dieterle]
 13. Record information.
  Name
  Maria Agnes Dieterle
  [Maria Agnes Weber]
 14. Record information.
  Name
  Maria Agnes Hinzler
  [Maria Agnes Dieterle]
 15. Record information.
  Name
  Maria Agnes Hinzler
  [Maria Agnes Dieterle]
 16. Record information.
  Name
  Maria Agnes Hinzler
  [Maria Agnes Dieterle]
 17. Record information.
  Name
  Maria Agnes Hinzler
  [Maria Agnes Dieterle]
 18. Record information.
  Name
  Maria Barbara Dieterle
  [Maria Barbara Friz]
 19. Record information.
  Name
  Maria Barbara Dieterle
  [Maria Barbara Friz]
 20. Record information.
  Name
  Maria Catharine Dieterle
  [Maria Catharine Schmid]
Results 1-20 of 4,455
 per page