New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 213,822
 1. Record information.
  Name
  Maria Freisen
  [Maria Friesen]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxMcPherson, Kansas, USA
  [Maria Friesen]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxMcPherson, Kansas, USA
 2. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  20 Apr 1892 R.M. of Hanover, Manitoba, Canada
  Birth
  20 Apr 1892
  R.M. of Hanover, Manitoba, Canada
 3. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxMcPherson, Kansas, USA
  Birth
  xxxx xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxMcPherson, Kansas, USA
 4. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Other
  Birth
  Residence
  1901 Manitoba, Canada
  Other
  xxxxx xxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  1901
  Manitoba, Canada
  1901 Census of Canada
  1900s (Decade)
 5. Record information.
  Name
  Miss Mary Friesen
  Marriage
 6. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  20 Jun 1891 R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
  Birth
  20 Jun 1891
  R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
 7. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  23 May 1891 R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
  Birth
  23 May 1891
  R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
 8. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  19 Apr 1893 R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
  Birth
  19 Apr 1893
  R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
 9. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  2 Nov 1893 R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
  Birth
  2 Nov 1893
  R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
 10. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  xxx xxxxRussia Ukraine
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxMontreal, Quebec, Canada
  Birth
  xxx xxxxRussia Ukraine
  Departure
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxMontreal, Quebec, Canada
 11. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  xxx xxxxUkraine
  Departure
  Arrival
  x xxx xxxxMontreal, Quebec, Canada
  Birth
  xxx xxxxUkraine
  Departure
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  x xxx xxxxMontreal, Quebec, Canada
 12. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  Quebec, Canada
  Other
  x xxxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xx xxx xxxxEngland
  Arrival
  Quebec, Canada
 13. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Maria Paulus
  Birth
  Death
  xxx1981
  Residence
  xxxxNew York
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xxx1981
  Residence
  xxxxNew York
  U.S., Social Security Death Index, 1935-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 14. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  Arrival
  Other
  USA
 15. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  15 Jul 1894 R.M. of Hanover, Manitoba, Canada
  Birth
  15 Jul 1894
  R.M. of Hanover, Manitoba, Canada
 16. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  18 Aug 1890 R.M. of Elton, Manitoba, Canada
  Birth
  18 Aug 1890
  R.M. of Elton, Manitoba, Canada
 17. Record information.
  Name
  Maria Klassen
  [Maria Friesen]
  Relative
  Arrival Contact
  Birth
  Arrival
  xx xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
  [Maria Friesen]
  Relative
  xxx xxxxx xxxxxxx
  Arrival Contact
  xxx xxxxx xxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
 18. Record information.
  Name
  Marie Friesen
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxDanzig, Preußen
 19. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  26 Apr 1895 R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
  Birth
  26 Apr 1895
  R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
 20. Record information.
  Name
  Maria Friesen
  Birth
  1 Oct 1895 R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
  Birth
  1 Oct 1895
  R.M. of Rhineland, Manitoba, Canada
Results 1-20 of 213,822
 per page