New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 311,572
 1. Mother
  xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxxxDias
  Baptism
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
  Vital
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxPuebla, México (Mexico)
  Mexico, Select Church Records, 1537-1966
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Ana Antonia Dias Trosil
  Baptism
  Baptism
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
  Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
 3. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Baptism
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
  Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
 4. Record information.
  Name
  Maria Anna Dias
 5. Record information.
  Name
  Maria Anna Gertrudis Dias Balderrama
  Marriage
  Marriage
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 6. Record information.
  Name
  Ana Maria Dias
  Spouse
  Francisco Peixoto
 7. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Anna Dias
 8. Other
  xxxxx x xxxx
  Residence
  xxxxx xx xxxxx xxxxxx
 9. Record information.
  Name
  Maria Dias
  Birth
  Death
 10. Record information.
  Name
  Maria Anna Dias
 11. Chile, Select Baptisms, 1585-1932
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Ana Dias
  Children
  Children
  xxxxxxx xxxx
  Chile, Select Baptisms, 1585-1932
  Birth, Baptism & Christening
 12. Record information.
  Name
  Maria Ana Dias
 13. Record information.
  Name
  Maria Ana Dias
 14. Record information.
  Name
  Anna Maria Dias
  Spouse
  Francisco Pedrozo De Siqueira
  Children
  Spouse
  Francisco Pedrozo De Siqueira
  Children
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
 15. Record information.
  Name
  Anna Maria Dias
  Spouse
  Francisco Pedrozo De Siqueira
  Children
  Spouse
  Francisco Pedrozo De Siqueira
  Children
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
 16. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Anna Dias
 17. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Anna Dias Gallo
 18. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Anna Dias
 19. Mexico, Select Baptisms, 1560-1950
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Maria Anna Dias
Results 1-20 of 311,572
 per page