New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJames C McGrotty
   Fatherxxxxxxx xxxxxx
   Motherxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxx xxxxxx
   Birthxxxx xxxxxxxxHastings, Ontario, Canada
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxClark, Washington, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxHastings, Ontario, Canada

1-20 of 217,736
 1. Washington, U.S., Death Records, 1883-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Margaret Ann McGrotty
  [Margaret Ann Briggs]
  Mother
  Father
  Richard Briggs
  Birth
  Death
  xx xxx1923 Vancouver, Clark, Washington
  [Margaret Ann Briggs]
  Mother
  xxxx xxxxxx
  Father
  Richard Briggs
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xx xxx1923 Vancouver, Clark, Washington
  Washington, U.S., Death Records, 1883-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Margaret Ann Briggs
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxxHastings, Ontario, Canada
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxHastings, Ontario, Canada
 3. Washington, U.S., Select Death Index, 1907-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Margaret Ann Mcgrotty
  [Margaret Ann Briggs]
  Spouse
  Jas Mcgrotty
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  [Margaret Ann Briggs]
  Spouse
  Jas Mcgrotty
  Mother
  xxxx xxxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
  Washington, U.S., Select Death Index, 1907-1960
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Record information.
  Name
  Margaret Ann Briggs
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxOntario, Canada
 5. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Margaret A. McGrotty
  Birth
  1858
  Death
  1923
  Birth
  1858
  Death
  1923
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Record information.
  Name
  Miss Margaret Ann Briggs
  [Miss Margaret Ann Brings]
  Marriage
  [Miss Margaret Ann Brings]
  Marriage
  xxx xxxx
 7. Record information.
  Name
  Miss Margaret Ann Briggs
  Marriage
  Residence
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
  Residence
  xxx xxxx xxxxxxx x xxx
 8. Record information.
  Name
  Margaret Briggs
  Vital
  Washington, United States
  Vital
  Washington, United States
 9. Record information.
  Name
  Margaret Ann McGrotty
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxPeterborough East, Ontario, Canada
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxPeterborough East, Ontario, Canada
 10. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Margaret Ann - Dunker Dunker
  Birth
  Death
  Residence
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xx xxx1919
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxx
  U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. Record information.
  Name
  Margaret McGrotty
 12. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Margaret Ann Megrotty
  Child
  Relatives
  Birth
  Death
  Residence
  Child
  xxxx
  Relatives
  x x
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx
  Residence
  xxxxx
  U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 13. Record information.
  Name
  Margaret Ann Briggs
 14. Record information.
  Name
  Margaret Mcgrotty
  Birth
  Canada
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxClark, Washington, USA
  Birth
  Canada
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxClark, Washington, USA
 15. Record information.
  Name
  Margaret Ann Sophia Briggs
 16. Record information.
  Name
  Margaret Ann Sophia Briggs
  Arrival
 17. Record information.
  Name
  Margaret Ann Briggs
 18. Record information.
  Name
  Margaret Briggs
  Birth
  Departure
  Arrival
  xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxxx
  Arrival
  xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  xxx
 19. Record information.
  Name
  Margaret Briggs
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 20. Record information.
  Name
  Margaret Ann Briggs
  Death
Results 1-20 of 217,736
 per page