New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseCarmine Pasquale Del Galdo
   Fatherxxxxxxxx xx xxxxx
   Motherxxxx xxxxx xxxxx
   Childrenxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxSalerno, Campania, Italy
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxNorthampton, Pennsylvania, USA
   Residencex xxx xxxx xxxxxxxNorthampton, Pennsylvania, USA

 1. Delta Democrat Times (Greenville, Mississippi)
  Newspapers
  Showing 1 of 1 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  24 Feb 1972 Greenville, Mississippi
 2. Galveston Daily News (Galveston, Texas)
  Newspapers
  Showing 3 of 11 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  29 Sep 1891 Galveston, Texas
 3. Star-News (Pasadena, California)
  Newspapers
  Showing 2 of 5 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  17 Oct 1977 Pasadena, California
 4. Kingsport News (Kingsport, Tennessee)
  Newspapers
  Showing 1 of 9 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  31 Aug 1973 Kingsport, Tennessee
 5. Chronicle Telegram, The (Elyria, Ohio)
  Newspapers
  Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  8 Jan 1931 Elyria, Ohio
 6. Press-Telegram (Long Beach, California)
  Newspapers
  Showing 2 of 21 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  7 Feb 1963 Long Beach, California
 7. Independent (Long Beach, California)
  Newspapers
  Showing 2 of 5 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  11 Jan 1974 Long Beach, California
 8. The Piqua Daily Call (Piqua, Ohio)
  Newspapers
  Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  3 Nov 1973 Piqua, Ohio
 9. Las Cruces Sun-News (Las Cruces, New Mexico)
  Newspapers
  Showing 1 of 5 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  18 May 1973 Las Cruces, New Mexico
 10. Billings Gazette (Billings, Montana)
  Newspapers
  Showing 1 of 5 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  13 Jul 1973 Billings, Montana
 11. The Valley Independent (Monessen, Pennsylvania)
  Newspapers
  Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  18 Nov 1982 Monessen, Pennsylvania
 12. Syracuse Herald Journal (Syracuse, New York)
  Newspapers
  Showing 2 of 14 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  30 Jun 1974 Syracuse, New York
 13. Winnipeg Free Press (Winnipeg, Manitoba, Canada)
  Newspapers
  Showing 1 of 6 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  15 Jan 1938 Winnipeg, Manitoba
 14. Times Record (Troy, New York)
  Newspapers
  Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  17 Apr 1975 Troy, New York
 15. Daily Messenger (Canandaigua, New York)
  Newspapers
  Showing 1 of 5 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  10 Feb 1977 Canandaigua, New York
 16. Tucson Daily Citizen (Tucson, Arizona)
  Newspapers
  Showing 2 of 6 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  15 Aug 1975 Tucson, Arizona
 17. Morning Herald (Hagerstown, Maryland)
  Newspapers
  Showing 1 of 7 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  27 Nov 1976 Hagerstown, Maryland
 18. Press-Telegram (Long Beach, California)
  Newspapers
  Showing 1 of 11 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  20 Jul 1963 Long Beach, California
 19. Albuquerque Journal (Albuquerque, New Mexico)
  Newspapers
  Showing 1 of 2 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  25 Feb 1968 Albuquerque, New Mexico
 20. Press-Telegram (Long Beach, California)
  Newspapers
  Showing 1 of 8 matches found on this image.
  Record information.
  Publication
  7 Jul 1969 Long Beach, California
 1. Showing 1 of 1 matches found on this image.
  Publication
  24 Feb 1972
  Greenville, Mississippi
 2. Showing 3 of 11 matches found on this image.
  Publication
  29 Sep 1891
  Galveston, Texas
 3. Showing 2 of 5 matches found on this image.
  Publication
  17 Oct 1977
  Pasadena, California
 4. Showing 1 of 9 matches found on this image.
  Publication
  31 Aug 1973
  Kingsport, Tennessee
 5. Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Publication
  8 Jan 1931
  Elyria, Ohio
 6. Showing 2 of 21 matches found on this image.
  Publication
  7 Feb 1963
  Long Beach, California
 7. Showing 2 of 5 matches found on this image.
  Publication
  11 Jan 1974
  Long Beach, California
 8. Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Publication
  3 Nov 1973
  Piqua, Ohio
 9. Showing 1 of 5 matches found on this image.
  Publication
  18 May 1973
  Las Cruces, New Mexico
 10. Showing 1 of 5 matches found on this image.
  Publication
  13 Jul 1973
  Billings, Montana
 11. Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Publication
  18 Nov 1982
  Monessen, Pennsylvania
 12. Showing 2 of 14 matches found on this image.
  Publication
  30 Jun 1974
  Syracuse, New York
 13. Showing 1 of 6 matches found on this image.
  Publication
  15 Jan 1938
  Winnipeg, Manitoba
 14. Showing 1 of 3 matches found on this image.
  Publication
  17 Apr 1975
  Troy, New York
 15. Showing 1 of 5 matches found on this image.
  Publication
  10 Feb 1977
  Canandaigua, New York
 16. Showing 2 of 6 matches found on this image.
  Publication
  15 Aug 1975
  Tucson, Arizona
 17. Showing 1 of 7 matches found on this image.
  Publication
  27 Nov 1976
  Hagerstown, Maryland
 18. Showing 1 of 11 matches found on this image.
  Publication
  20 Jul 1963
  Long Beach, California
 19. Showing 1 of 2 matches found on this image.
  Publication
  25 Feb 1968
  Albuquerque, New Mexico
 20. Showing 1 of 8 matches found on this image.
  Publication
  7 Jul 1969
  Long Beach, California

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search