New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 230,420
 1. Record information.
  Name
  Lewis Scott
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxWayne, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx xxxx xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxWayne, Pennsylvania, USA
 2. Record information.
  Name
  Louis Scott
  [Lewis Scott]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxCumberland, Kentucky, USA
  [Lewis Scott]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxCumberland, Kentucky, USA
 3. Record information.
  Name
  Lewis Scott
  [Louis Scott]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxBullock, Alabama, USA
  [Louis Scott]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxBullock, Alabama, USA
 4. Record information.
  Name
  Louis D Scott
  [Lewis D Scott]
  Birth
  Residence
  xxxx xxx xxxxxAshtabula, Ohio, USA
  [Lewis D Scott]
  Birth
  xxxx xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxx xxxxxAshtabula, Ohio, USA
 5. Record information.
  Name
  Lewis Scott
  [Luis Seatt]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxAlleghany, Virginia, USA
  [Luis Seatt]
  Birth
  xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxAlleghany, Virginia, USA
 6. Record information.
  Name
  Levis Scott
  [Lewis Scott]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxOconto, Wisconsin, USA
  [Lewis Scott]
  Birth
  xxx xxxx xxx xxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxOconto, Wisconsin, USA
 7. Record information.
  Name
  Lewis Scott
  [Luis Scott]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxMarshall, Kansas, USA
  [Luis Scott]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxMarshall, Kansas, USA
 8. Record information.
  Name
  Louis Scott
  [Lewis Scott]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxStone, Missouri, USA
  [Lewis Scott]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxStone, Missouri, USA
 9. Record information.
  Name
  Lewis L Scott
  Birth
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxJackson, Michigan, USA
  Residence
  Birth
  xxxxxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxJackson, Michigan, USA
  Residence
  xxxxxxx xxxxxxx xx
 10. Record information.
  Name
  Lewis L. Scott
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxJackson, Michigan, USA
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxJackson, Michigan, USA
 11. Record information.
  Name
  Lewis Scott
  Spouse
  Laura A Sherrell
  Birth
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  IL
  Marriage
  Spouse
  Laura A Sherrell
  Birth
  xxxx xx
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  IL
  Marriage
  xxxxMO
 12. Record information.
  Name
  Lewis F. Scott
  Marriage
  Residence
  Marriage
  xxx xxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxxx
 13. Record information.
  Name
  Lewis L Scott
  [Lewis L Sell]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxJackson, Michigan, USA
  [Lewis L Sell]
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxJackson, Michigan, USA
 14. Record information.
  Name
  Lewis L Scott
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxJackson, Michigan, USA
  Birth
  xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxJackson, Michigan, USA
 15. Record information.
  Name
  Lewis C Scott
  [Louis C Scott]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxMarion, Indiana, USA
  [Louis C Scott]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxMarion, Indiana, USA
 16. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Lewis Peyton Scott
  Birth
  1 Apr 1854
  Death
  27 Apr 1901
  Birth
  1 Apr 1854
  Death
  27 Apr 1901
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 17. Record information.
  Name
  Lewis Scott
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxLancashire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxLancashire, England
 18. Record information.
  Name
  Lewis Holliday Scott
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxCumberland, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxCumberland, England
 19. Record information.
  Name
  Lewis A A Scott
  [Lewie A A Scott]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xx xxxx xxUnion, Mississippi, USA
  [Lewie A A Scott]
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xx xxxx xxUnion, Mississippi, USA
 20. Record information.
  Name
  Lewis K Scott
  [Louis K Scott]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxBrown, Ohio, USA
  [Louis K Scott]
  Birth
  xxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxBrown, Ohio, USA
Results 1-20 of 230,420
 per page