New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseFrederick Arthur Norris
   Fatherxxxxxxx xxxxxxx
   Motherxxxx xxx xxxxxx
   Childrenxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxLancashire, England
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxCheshire, England
   ResidencexxxxCheshire, England

1-20 of 51
 1. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 2. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 3. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 4. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 5. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 6. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 7. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 8. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
  Birth
  xxxx
  Death
  1210
 9. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 10. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 11. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 12. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 13. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 14. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
  Birth
  xxxx
  Death
  1210
 15. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 16. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
  Birth
  xxxx
  Death
  1210
 17. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 18. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 19. Record information.
  Name
  Letitia DeBrinley
  Birth
  Death
  1210
 20. Record information.
  Name
  Letitia L:ady Countess of Sefton deBrinley
  Birth
  Death
  1210
Results 1-20 of 51
 per page