New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 388
 1. Record information.
  Name
  Kazimierz Monko Or Bayko
  Spouse
  Maryanna Krawcow
 2. Record information.
  Name
  Kazimierza Monka
  Spouse
  Maryanny Krawcow
 3. Record information.
  Name
  Kazmierz Munko
  Spouse
  Maryjanna Benyskiewiczow
 4. Record information.
  Name
  Kazmierz Munko
  Spouse
  Maryjanna Benyskiewiczow
 5. South Carolina, U.S., Death Records, 1821-1970
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  E Monk
  [H. K. -- E. Monk]
  Birth
  Death
  x xxx1830 Charleston, South Carolina, USA
  [H. K. -- E. Monk]
  Birth
  xxxx
  Death
  x xxx1830 Charleston, South Carolina, USA
  South Carolina, U.S., Death Records, 1821-1970
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. Mother
  xxxxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Casmir Manka
 8. Record information.
  Name
  Casimer A Manka
 9. Record information.
  Name
  Casimirus Manka
  Spouse
  Thecla Fronack
  Children
  Spouse
  Thecla Fronack
  Children
  xxxxxxxxxxx xxxxx
 10. Record information.
  Name
  Casimirus Manka
  Spouse
  Tecla Froncsek
  Children
  Spouse
  Tecla Froncsek
  Children
  xxxxxxxxx xxxxx
 11. Record information.
  Name
  Casimirus Monak
  Spouse
  Marianna Broszkiewzic
  Children
  Spouse
  Marianna Broszkiewzic
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 12. Record information.
  Name
  Casimirus Manka
  Spouse
  Catharina Stkowna
  Children
  Spouse
  Catharina Stkowna
  Children
  xxxxxx xxxxx
 13. Record information.
  Name
  Gail K Monka
  [Gail Monka]
  Residence
  [Gail Monka]
  Residence
  xxxxxxxxxxWI
 14. Record information.
  Name
  Gail K Monka
  Residence
  xxx xxxxxxxWisconsin, USA
  Residence
  xxx xxxxxxxWisconsin, USA
 15. Record information.
  Name
  Casimir C Manka
 16. Record information.
  Name
  Kazimierz Monka
  Mother
  Father
  Birth
  Vital
  Mother
  xxxxxxxx xxxxx
  Father
  xxxxxxxMonka
  Birth
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxLubuskie, Polska (Poland)
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxLubuskie, Polska (Poland)
 17. Record information.
  Name
  Casimirus Munko
  Spouse
  Marianna Benyskiewicz
 18. Record information.
  Name
  Casimir Munko
  Spouse
  Marianna Beniskiewicz
Results 1-20 of 388
 per page