New Search
1-20 of 1,671
 1. Record information.
  Name
  Judith DeLens
  Birth
  Death
  1086
 2. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Juditha DeLens
  Birth
  Death
  1086
  Birth
  xxxx
  Death
  1086
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 3. Record information.
  Name
  Judith Deboulogue Delens
  Birth
  Death
  1086
 4. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Judith Deboulogue Delens
  Birth
  Death
  1086
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  1086
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. Record information.
  Name
  Judith DeLens
  Birth
  Death
  1086
 6. Record information.
  Name
  Judith E Dolyns
  Death
  Virginia, USA
  Death
  Virginia, USA
 7. Record information.
  Name
  Judith Tlanson
  Residence
  xxxxxxxxxxxxxColorado, USA
  Residence
  xxxxxxxxxxxxxColorado, USA
 8. Record information.
  Name
  Judith Delancey
  Residence
  xxxxxxxNew Jersey, USA
  Residence
  xxxxxxxNew Jersey, USA
 9. Record information.
  Name
  Juditha Dolinski
 10. Record information.
  Name
  Juditha Doljanszdi
  Spouse
  Pauli Kovács
  Spouse
  Pauli Kovács
 11. Record information.
  Name
  Juditha Dulanszki
  Spouse
  Stephanus Nagy
  Children
  Spouse
  Stephanus Nagy
  Children
  xxxxxxxxx xxxx
 12. Record information.
  Name
  Juditha Talions
  Spouse
  Joannes Laos
  Spouse
  Joannes Laos
 13. Record information.
  Name
  Juditha Tilinsi
  Children
  Children
  xxxxx xxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Judeth Delance
 15. Record information.
  Name
  Judeth Delance
 16. Record information.
  Name
  Judeth Delance
 17. Record information.
  Name
  Judithe Tuellenscanka
 18. Record information.
  Name
  Juditha Dulánsky
  Spouse
  Stephanus Nagy
  Children
  Spouse
  Stephanus Nagy
  Children
  xxxxxxxxx xxxx
 19. Record information.
  Name
  Judith Tolnás
  Spouse
  Jósef Krdos
  Children
  Spouse
  Jósef Krdos
  Children
  xxxxx xxxxx
 20. Record information.
  Name
  Judith Delancy
Results 1-20 of 1,671
 per page