New Search
1-20 of 497
 1. Mother
  xxxx xxxxx
  Father
  xxxxx xxxxxx
  Baptism
  xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 2. Record information.
  Name
  Josephi Kustosz
 3. Record information.
  Name
  Joseph Kustes
  [Joseph Kuster]
  Birth
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxLuzerne, Pennsylvania, USA
  [Joseph Kuster]
  Birth
  xxxx xxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxLuzerne, Pennsylvania, USA
 4. Mother
  xxxxxxxx xxxxxx
  Baptism
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Josef Kustos
  Spouse
  Orzse Mesterhazi
  Children
  Spouse
  Orzse Mesterhazi
  Children
  xxxxx xxxxxx
 6. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Ersébet Iger
  Children
  Spouse
  Ersébet Iger
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Ersébet Iger
  Children
  Spouse
  Ersébet Iger
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Josef Kustos
  Spouse
  Klara Liber
  Children
  Spouse
  Klara Liber
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 9. Record information.
  Name
  Josef Kustos
 10. Record information.
  Name
  Josef Kustos
  Spouse
  Ersebeth Nagy
  Children
  Spouse
  Ersebeth Nagy
  Children
  xxxxx xxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Ersébet Iger
  Children
  Spouse
  Ersébet Iger
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 12. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Ersébet Gál
  Children
  Spouse
  Ersébet Gál
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Ilona Vathi
  Spouse
  Ilona Vathi
 14. Record information.
  Name
  Jósef Kustós
  Spouse
  Kata Szücs
  Children
  Spouse
  Kata Szücs
  Children
  xxxxx xxxxxx
 15. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Erzsébet Farkas
  Children
  Spouse
  Erzsébet Farkas
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Josef Kustos
 17. Record information.
  Name
  Josef Kustos
  Spouse
  Borbála Csallo
  Children
  Spouse
  Borbála Csallo
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Anna Vizgázló
  Children
  Spouse
  Anna Vizgázló
  Children
  xxxx xxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Jósef Kustos
  Spouse
  Anna Vizgázló
  Children
  Spouse
  Anna Vizgázló
  Children
  xxxxx xxxxxx
 20. Record information.
  Name
  Josef Kustos
  Children
  Children
  xxxxx xxxxxx
Results 1-20 of 497
 per page