New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseClarissa Burr
   Fatherxxxxxx xxxxxxx xxxx
   Motherxxxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxxxNorfolk, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxAnnapolis, Nova Scotia, Canada
   Residencexxxx xxxxxxxxxxxAnnapolis, Nova Scotia, Canada

 1. Record information.
  Name
  Joshua Eells
  Birth
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
 2. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Spouse
  Mary
 3. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 4. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xx xxx1797
 5. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xx xxx1797
 6. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 7. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx1797
 8. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 9. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 10. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 11. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 12. Record information.
  Name
  Joshua Ells *
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 13. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 14. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 15. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xx xxx1797
 16. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xx xxx1797
 17. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xx xxx1797
 18. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  1797
 19. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 20. Record information.
  Name
  Joshua Ells
  Birth
  Death
  xxx xx1797
 1. Birth
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
 2. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 3. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1797
 4. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1797
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 6. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx1797
 7. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 8. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 9. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 10. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 11. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 12. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 13. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 14. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1797
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 15. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1797
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 16. Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1797
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 17. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797
 18. View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1797

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search