New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseEmily T. Greer
   Fatherxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
   Motherxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxxx xx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxScioto, Ohio, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOuachita, Louisiana, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxOuachita, Louisiana, USA

1-20 of 527,013
 1. Record information.
  Name
  John Young
  Spouse
  xxxEmily T Young
  Death
  xx xxx1900 Claiborne, Louisiana
  Marriage
  xx xxx xxxxClaiborne, Louisiana
  Residence
  xx xxx xxxxTexas, United States
  Spouse
  xxxEmily T Young
  Death
  xx xxx1900 Claiborne, Louisiana
  Marriage
  xx xxx xxxxClaiborne, Louisiana
  Residence
  xx xxx xxxxTexas, United States
 2. Record information.
  Name
  John Young
  Spouse
  xxxEmely T Young
  Death
  xx xxx1900 Claiborne, Louisiana
  Marriage
  xx xxx xxxxClaiborne, Louisiana
  Residence
  x xxx xxxxTexas, United States
  Spouse
  xxxEmely T Young
  Death
  xx xxx1900 Claiborne, Louisiana
  Marriage
  xx xxx xxxxClaiborne, Louisiana
  Residence
  x xxx xxxxTexas, United States
 3. Record information.
  Name
  John Young
  Marriage
  xx xxx xxxxClaiborne, Louisiana, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxClaiborne, Louisiana, USA
 4. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Abt 1823 Ohio
  Residence
  xxxx xxx xxxxxClaiborne, Louisiana, USA
  Birth
  Abt 1823
  Ohio
  Residence
  xxxx xxx xxxxxClaiborne, Louisiana, USA
 5. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  x xxx xxxxEngland
 6. Record information.
  Name
  John Young
  Relative
  Birth
  abt 1822 Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxClaiborne, Louisiana, USA
  Relative
  xxxx xxxxx
  Birth
  abt 1822
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxClaiborne, Louisiana, USA
 7. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Residence
  Birth
  xxx xxxxOhio
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxAdams, Ohio
 8. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxMorgan, Ohio, USA
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxMorgan, Ohio, USA
 9. Record information.
  Name
  John Young
  Relative
  Birth
  abt 1823 Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxxxMorgan, Ohio, USA
  Relative
  xxxx xxxxx
  Birth
  abt 1823
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxxxMorgan, Ohio, USA
 10. Record information.
  Name
  John M Young
  Relative
  Birth
  abt 1823 Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxGuernsey, Ohio, USA
  Relative
  xxxx x xxxxx
  Birth
  abt 1823
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxGuernsey, Ohio, USA
 11. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  xxx1823 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxGuernsey, Ohio, USA
  Birth
  xxx1823 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxGuernsey, Ohio, USA
 12. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  xxx1823 Ohio, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxHardin, Ohio, USA
  Birth
  xxx1823 Ohio, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxHardin, Ohio, USA
 13. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxAdams, Ohio, USA
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxAdams, Ohio, USA
 14. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxClinton, Ohio, USA
  Birth
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxClinton, Ohio, USA
 15. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Death
  Departure
  Arrival
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1901
  Departure
  xxxx
  Arrival
  xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
 16. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Abt 1823 Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxHamilton, Ohio, USA
  Birth
  Abt 1823
  Ohio
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxHamilton, Ohio, USA
 17. Record information.
  Name
  John Young
  Birth
  Residence
  x xxx xxxx??Ie, Ohio
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  x xxx xxxx??Ie, Ohio
 18. Record information.
  Name
  John C Young
  Marriage
  x xxx xxxxWarren, Ohio, USA
  Marriage
  x xxx xxxxWarren, Ohio, USA
 19. Record information.
  Name
  John C Young
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Ohio, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Ohio, USA
 20. Record information.
  Name
  John Young
  Marriage
  xx xxx xxxxLicking, Ohio, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxLicking, Ohio, USA
Results 1-20 of 527,013
 per page