New Search
1-20 of 34,947
 1. Record information.
  Name
  John Speer
  Birth
  Death
 2. Record information.
  Name
  John Speir
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1705
 3. Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 4. Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  John Spier
  Father
  Thomas Spier
  Baptism
  Father
  Thomas Spier
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxOxfordshire, England
 6. Record information.
  Name
  John Speir
 7. Record information.
  Name
  John Speir
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1705
 8. Record information.
  Name
  John Speir
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1705
 9. Record information.
  Name
  John Speir
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1705
 10. Record information.
  Name
  John Speer
 11. Record information.
  Name
  John J Speer
 12. U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
  Record information.
  Name
  John H Speer
  Birth
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
 13. U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
  Record information.
  Name
  John H Speer
  Birth
  Birth
  xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
 14. Record information.
  Name
  John Speir
  [John Speer, Spier]
  Death
  New York, USA
  [John Speer, Spier]
  Death
  New York, USA
 15. U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
  Record information.
  Name
  John Spear
  Birth
  Birth
  xxxxxxx
  U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
 16. U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
  Record information.
  Name
  John Spear
  Birth
  Residence
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxx
  U.S., Passport Applications, 1795-1925
  Border Crossings & Passports
 17. Record information.
  Name
  John Spire
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 18. Record information.
  Name
  John Speer
 19. Record information.
  Name
  John Speer
 20. Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Results 1-20 of 34,947
 per page