New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSarah Brooker
   Fatherxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxxxxxx
   Childrenxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxNew London, Connecticut, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxCheshire, New Hampshire, USA

1-20 of 103,027
 1. Birth
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
  Civil
  xx xxx xxxx
 2. Record information.
  Name
  John Marvin
  Marriage
  xx xxx xxxxxxxxx xxxxxConnecticut, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxxxxxx xxxxxConnecticut, USA
 3. Birth
  xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
  Civil
  xx xxx xxxx
 4. Record information.
  Name
  John Marvin
  Residence
  Utah, USA
 5. Departure
  x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxxxxx
 6. Departure
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
  Residence
  xxxxxx xxxxx xxxx
 7. Departure
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
  Residence
  xxxxxx xxxxx xxxx
 8. Record information.
  Name
  John J Marvin
  Marriage
  x xxx xxxxIndiana, United States, Benton
  Marriage
  x xxx xxxxIndiana, United States, Benton
 9. Record information.
  Name
  John J. Marvin
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 10. U.S., Obituary Collection, 1930-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  John Marvin
  U.S., Obituary Collection, 1930-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  John Marvin
 12. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  John Marvin
 13. Record information.
  Name
  John Marvin
  Relative
  Other
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  Relative
  xxxx xxxxxx
  Other
  xxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
  Departure
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  xxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  John J Marvin
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxIroquois, Illinois, USA
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxIroquois, Illinois, USA
 15. Record information.
  Name
  John J Marvin
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxIroquois, Illinois, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxIroquois, Illinois, USA
 16. Record information.
  Name
  John J Marvin
  Spouse
  Sarah E Odle
  Marriage
  Spouse
  Sarah E Odle
  Marriage
  xx xxx xxxxBenton
 17. Record information.
  Name
  Mr John J. Marvin Jr
  Marriage
 18. Record information.
  Name
  Mr John J. Marvin Jr
  Marriage
 19. Salt Lake County, Utah, U.S., Death Records, 1908-1949
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  John B Marvin
  Spouse
  Sarah Marvin
  Spouse
  Sarah Marvin
  Salt Lake County, Utah, U.S., Death Records, 1908-1949
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 20. Salt Lake County, Utah, U.S., Death Records, 1908-1949
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  John B Marvin
  Spouse
  Sarah Whiting
  Children
  Spouse
  Sarah Whiting
  Children
  xxxxxx xxxxx xxxxxx
  Salt Lake County, Utah, U.S., Death Records, 1908-1949
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
Results 1-20 of 103,027
 per page