New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 1,131,623
 1. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 2. Record information.
  Name
  John R Evans
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxSchuylkill, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxSchuylkill, Pennsylvania, USA
 3. Record information.
  Name
  John H Evans
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
 4. Record information.
  Name
  John H Evans
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxDelaware, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxDelaware, Pennsylvania, USA
 5. Record information.
  Name
  John F Evans
  Birth
  Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
 6. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxWestmoreland, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxWestmoreland, Pennsylvania, USA
 7. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxAllegheny, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1848 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxAllegheny, Pennsylvania, USA
 8. Record information.
  Name
  John P Evans
  [John P Evins]
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxWestmoreland, Pennsylvania, USA
  [John P Evins]
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxWestmoreland, Pennsylvania, USA
 9. Record information.
  Name
  John Eavens
  [John Evans]
  Relative
  Birth
  abt 1848 Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxMonroe, Pennsylvania, USA
  [John Evans]
  Relative
  xxxxxxxxxx xxxxxx
  Birth
  abt 1848
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxMonroe, Pennsylvania, USA
 10. Record information.
  Name
  John P Evans
  Birth
  xxx xxxxPhiladelphia, Pennsylvania
  Death
  x xxx1884 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
  Birth
  xxx xxxxPhiladelphia, Pennsylvania
  Death
  x xxx1884 Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
 11. Record information.
  Name
  John D Evans
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxCambria, Pennsylvania, USA
 12. Record information.
  Name
  John R Evans
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxCarbon, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxCarbon, Pennsylvania, USA
 13. Record information.
  Name
  John W Evans
  [John R Evans]
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxIndiana, Pennsylvania, USA
  [John R Evans]
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxIndiana, Pennsylvania, USA
 14. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
 15. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1849 Pennsylvania, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
 16. Record information.
  Name
  John B Evans
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxJuniata, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxJuniata, Pennsylvania, USA
 17. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  Abt 1848 Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxWestmoreland, Pennsylvania, USA
  Birth
  Abt 1848
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxWestmoreland, Pennsylvania, USA
 18. Record information.
  Name
  John Evans
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxLuzerne, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxLuzerne, Pennsylvania, USA
 19. Record information.
  Name
  John Evans
  [John F. Evans]
  Birth
  Abt 1848 Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
  [John F. Evans]
  Birth
  Abt 1848
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
 20. Record information.
  Name
  John Evans
  [John F. Evans]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
  [John F. Evans]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
Results 1-20 of 1,131,623
 per page