New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 1,654,028
 1. Record information.
  Name
  John Carter
  Marriage
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 2. Record information.
  Name
  John Carter
  Marriage
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  John Carter
 4. Record information.
  Name
  John M C Carter
  [Johon C Carter]
  [Johah C Carter]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxColleton, South Carolina, USA
  [Johon C Carter]
  [Johah C Carter]
  Birth
  xxxx xxxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxColleton, South Carolina, USA
 5. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts
 6. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Anne Newton
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Anne Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxLancashire, England
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxLancashire, England
 7. Record information.
  Name
  Jno Leonard Carter
  [John Leonard Carter]
 8. Record information.
  Name
  Jno Douglas Carter
  [John Douglas Carter]
 9. Record information.
  Name
  Jno B Carter
  [John Bernard Carter]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxClark, Arkansas, USA
  [John Bernard Carter]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxClark, Arkansas, USA
 10. Record information.
  Name
  Jno. A. Carter
  [John A. "Jackie" Carter]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxPerry, Tennessee, USA
  [John A. "Jackie" Carter]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxPerry, Tennessee, USA
 11. Record information.
  Name
  Jhon S Carter
  [Jhon S Corter]
  [John S Carter]
  Birth
  Marriage
  Residence
  [Jhon S Corter]
  [John S Carter]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxCass, Texas, USA
 12. Record information.
  Name
  John Carter
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
 13. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 14. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 15. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 16. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 17. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 18. Record information.
  Name
  John Carter
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts, USA
 19. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 20. Record information.
  Name
  John Carter
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Jane Newton
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
Results 1-20 of 1,654,028
 per page