New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 3,824
 1. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Mother
  xxxxMorse
  Father
  Joshua Morse
  Birth
  xx xxx xxxxxxxxxMedfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxxxxxxMedfield, Massachusetts
  Mother
  xxxxMorse
  Father
  Joshua Morse
  Birth
  xx xxx xxxxxxxxxMedfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxxxxxxMedfield, Massachusetts
 2. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Benjamin Guild
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Benjamin Guild
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
 3. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Eliphalett Farrington
  Marriage
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Spouse
  Eliphalett Farrington
  Marriage
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
 4. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Eliphelet Farrington
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Eliphelet Farrington
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
 5. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1785
 6. Record information.
  Name
  Jemima Morse
 7. Record information.
  Name
  Jemima Morse
 8. Record information.
  Name
  Jemima Morse
 9. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Jeffery, Jr. Thistle
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxEssex, Massachusetts
  Spouse
  Jeffery, Jr. Thistle
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxEssex, Massachusetts
 10. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1785
 11. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxNorfolk, Massachusetts, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxNorfolk, Massachusetts, USA
 12. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Bezaleel Balcome
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Bezaleel Balcome
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
 13. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Jeffry Thissell
  Marriage
  Vital
  xxxxxxxxMassachusetts
  Spouse
  Jeffry Thissell
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxMassachusetts
 14. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Henry Adams
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Henry Adams
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxMassachusetts
 15. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Bezaleel Balcome
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Bezaleel Balcome
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
 16. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  John Harding
  Marriage
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Spouse
  John Harding
  Marriage
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxxxxMassachusetts
 17. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Spouse
  Jeffery Thistle
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Jeffery Thistle
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
 18. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxNorfolk, Massachusetts, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxNorfolk, Massachusetts, USA
 19. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1785
 20. Record information.
  Name
  Jemima Morse
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1785
Results 1-20 of 3,824
 per page