New Search
1-20 of 447,797
 1. Record information.
  Name
  Jane E Rector
  Relative
  Birth
  abt 1842 Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxBarton, Missouri, USA
  Relative
  xxxxx xxxxxx
  Birth
  abt 1842
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxBarton, Missouri, USA
 2. Record information.
  Name
  Jane Perry
  Birth
  Abt 1842 Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxCarroll, Kentucky, USA
  Birth
  Abt 1842
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxCarroll, Kentucky, USA
 3. Record information.
  Name
  Jane Ellen Perry
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1926
 4. Record information.
  Name
  Jane Ellen Perry
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1926
 5. Record information.
  Name
  Jane E Perry
  Residence
  1850 Gallatin, Kentucky, USA
  Residence
  1850
  Gallatin, Kentucky, USA
 6. Record information.
  Name
  Ellen Jane Perry
  Mother
  Father
  Sibling
  Birth
  abt 1842
  Residence
  Mother
  xxxxxx x xxxxx
  Father
  xxxxx x xxxxx
  Sibling
  xxxxxxxx
  Birth
  abt 1842
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxChenango
 7. Record information.
  Name
  Jane Ellen Peery
  Birth
  Death
  1926
 8. Record information.
  Name
  Jane E A Perry
  Relative
  Birth
  abt 1841
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxSpartanburg, South Carolina, USA
  Relative
  x x xxxxx
  Birth
  abt 1841
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxSpartanburg, South Carolina, USA
 9. Record information.
  Name
  Jane Perry
  Relative
  Birth
  abt 1844 Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxMorgan, Kentucky, USA
  Relative
  xxxxxx xxxxx
  Birth
  abt 1844
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxMorgan, Kentucky, USA
 10. Birth
  xxx xxxx
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
 11. Record information.
  Name
  Jane Ellen Perry
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
 12. Record information.
  Name
  Jane Ellen Perry
  Mother
  xxxx xPerry
  Father
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
  Mother
  xxxx xPerry
  Father
  xxxxxxxxPerry
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
 13. Record information.
  Name
  Jane E Perry
  Marriage
  Arizona, USA
  Marriage
  Arizona, USA
 14. Record information.
  Name
  Jane E Perry
  Marriage
  xx xxx xxxxWinnebago
  Marriage
  xx xxx xxxxWinnebago
 15. Record information.
  Name
  Jane E Perry
  Marriage
  xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Marriage
  xxxx xxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxx xxxxxxxMassachusetts
 16. Record information.
  Name
  Jane E Perry
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxx xxxxxxxxxxMassachusetts
 17. Record information.
  Name
  Jane Perry
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xxKenton, Kentucky, USA
  Birth
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xxKenton, Kentucky, USA
 18. Record information.
  Name
  Jane Perry
  Birth
  Kentucky
  Residence
  1850 Morgan, Kentucky, USA
  Birth
  Kentucky
  Residence
  1850
  Morgan, Kentucky, USA
 19. Record information.
  Name
  Jane Rector
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxBarton, Missouri, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxBarton, Missouri, USA
 20. Record information.
  Name
  Jane L Perry
  Relative
  Birth
  abt 1844 Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxOwen, Kentucky, USA
  Relative
  xxxxxx xxxxx
  Birth
  abt 1844
  Kentucky
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxOwen, Kentucky, USA
Results 1-20 of 447,797
 per page