New Search
1-20 of 42,928
 1. Record information.
  Name
  James N. Duke
  [James Nelson Duke]
  Birth
  Abt 1823 Georgia
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxCoosa, Alabama, USA
  [James Nelson Duke]
  Birth
  Abt 1823
  Georgia
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxCoosa, Alabama, USA
 2. Record information.
  Name
  James M Duke
  [James Nelson Duke]
  [James N. Duke]
  Birth
  Georgia
  Residence
  xxxx xxxxxxCoosa, Alabama, USA
  [James Nelson Duke]
  [James N. Duke]
  Birth
  Georgia
  Residence
  xxxx xxxxxxCoosa, Alabama, USA
 3. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 4. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1887
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. Record information.
  Name
  James N Duke
  Spouse
  Delilah Duke
 6. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 7. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 8. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 9. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 10. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 11. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 12. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 13. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 14. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 15. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 16. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 17. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1887
 18. Record information.
  Name
  James Nelson Duke
  Birth
  Jun 9 1823
  Death
  Jan 22 1887
  View Image
  Birth
  Jun 9 1823
  Death
  Jan 22 1887
 19. Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 20. Record information.
  Name
  James Duke
  Birth
  Origin
  Ireland
  Departure
  Arrival
  Destination
  USA
  Birth
  xxx xxxx
  Origin
  Ireland
  Departure
  xxxxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxx
  Destination
  USA
Results 1-20 of 42,928
 per page