New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSusanna
   Fatherxxxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxxxx xxxxx
   Childrenxxxxxxxx xxxx
   Birthxxxx xxxxxxxxxCornwall, England
   Deathx xxx xxxxCornwall, England
   Residencexx xxx xxxx xxxxxxxxxCornwall, England

1-20 of 1,056
 1. Record information.
  Name
  James Ivey Tremayne
  Death
  x xxx1859
 2. Record information.
  Name
  James Ivey Tremayne
  Death
  xxx1859 Cornwall, United Kingdom
  Death
  xxx1859 Cornwall, United Kingdom
 3. Record information.
  Name
  James Tremayne
  Death
  x xxx1859
 4. Record information.
  Name
  James Tremayne
  Birth
  abt 1776 Cornwall, England
  Residence
  xxxxxxxxxCornwall, England
  Birth
  abt 1776
  Cornwall, England
  Residence
  xxxxxxxxxCornwall, England
 5. Record information.
  Name
  James Ivey Tremayne
  Residence
  xxxxBerkshire, Cornwall, Devon, England
  Residence
  xxxxBerkshire, Cornwall, Devon, England
 6. England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  James Tremaine
  Death
  abt 1859
  Death
  abt 1859
  England, Select Deaths and Burials, 1538-1991
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 7. Record information.
  Name
  James J Tremayne
  Spouse
  Susan Tremayne
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxxCornwall
  Spouse
  Susan Tremayne
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxCornwall
 8. Record information.
  Name
  James Tremayne
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 9. Record information.
  Name
  James Tremayne
 10. Record information.
  Name
  James Tremayne
 11. Record information.
  Name
  James Tremayne
 12. Record information.
  Name
  James Tremayne
 13. Record information.
  Name
  James Tremayne
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  James Tremayne
 15. Record information.
  Name
  James Tremayne
 16. Record information.
  Name
  James Tremayne
  Marriage
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 17. Record information.
  Name
  James Tremayne
 18. Record information.
  Name
  James Tremayne
 19. Record information.
  Name
  James Tremayne
 20. Record information.
  Name
  James Tremayne
Results 1-20 of 1,056
 per page