New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 3,232,075
 1. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Death
  abt 1705
 2. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Death
  Abt 1640
 3. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
 4. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Mother
  Father
  Johannis White
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxLancashire, England
  [John White]
  Mother
  xxxxxxxxWhite
  Father
  Johannis White
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxLancashire, England
 5. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
  Vital
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
  Vital
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
 6. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Birth
  Baptism
  [John White]
  Birth
  xxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxEngland
 7. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxEssex, England
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxEssex, England
 8. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxEssex, England
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxEssex, England
 9. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  xx xxxxYorkshire, England
  [John White]
  Baptism
  xx xxxxYorkshire, England
 10. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxMiddlesex, England
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxxMiddlesex, England
 11. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxNorthamptonshire, England
  [John White]
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxNorthamptonshire, England
 12. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  x xxx xxxxGloucestershire, England
  [John White]
  Baptism
  x xxx xxxxGloucestershire, England
 13. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Baptism
  [John White]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxDorset, England
 14. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Birth
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxLancashire, England
  [John White]
  Birth
  xx xxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxLancashire, England
 15. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Birth
  Baptism
  [John White]
  Birth
  xxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxEngland
 16. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
 17. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Marriage
  xx xxx xxxxxxxxxGloucestershire, England
  [John White]
  Marriage
  xx xxx xxxxxxxxxGloucestershire, England
 18. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxNorthamptonshire, England
  [John White]
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxNorthamptonshire, England
 19. Record information.
  Name
  Johannes
  [John White]
  [Johannes]
  Marriage
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
  [John White]
  [Johannes]
  Marriage
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
 20. Record information.
  Name
  Johannes White
  [John White]
  Marriage
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
  [John White]
  Marriage
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
Results 1-20 of 3,232,075
 per page