New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseElizabeth Cook
   Fatherxxxxxxx xxxx xxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxx
   Birthxxxx xxxxx xxxxxxxxxxWashington, Rhode Island, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxWashington, Rhode Island, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxxNewport, Rhode Island, USA

1-20 of 336,965
 1. Record information.
  Name
  James Cooper
  Birth
  Death
  xx xxx1881 Ontario, Ontario, Canada
  Birth
  xxxx xxxxxxx
  Death
  xx xxx1881 Ontario, Ontario, Canada
  Ontario, Canada, Deaths and Deaths Overseas, 1869-1948
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  James Updike Cooper
  Spouse
  Eliza Cook
  Marriage
  x xxx xxxxRhode Island, USA
  Spouse
  Eliza Cook
  Marriage
  x xxx xxxxRhode Island, USA
 3. Record information.
  Name
  James Cooper
  Birth
  1827
  Death
  1919
 4. Record information.
  Name
  James Cooper
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
  Vital
  xxxx xxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
  Vital
  xxxx xxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
 5. Record information.
  Name
  James Cooper
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
  Vital
  xxxxxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
  Vital
  xxxxxxxx xx xxxxxGloucestershire, England
 6. Record information.
  Name
  James U Cooper
  Spouse
  Alice Trotter
 7. Record information.
  Name
  James Cooper
  Birth
  Marriage
  x xxx xxxxShelby, Kentucky, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  x xxx xxxxShelby, Kentucky, USA
 8. Record information.
  Name
  James U Cooper
 9. Record information.
  Name
  James Cooper
  Birth
  Marriage
  x xxx xxxxKentucky, USA
  Residence
  Birth
  xxxxxx
  Marriage
  x xxx xxxxKentucky, USA
  Residence
  xxx xxxx xxxxxx
 10. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 11. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 12. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 13. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 14. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 15. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 16. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 17. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 18. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 19. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 20. Record information.
  Name
  James U Cooper Jr
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxRhode Island, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
Results 1-20 of 336,965
 per page