New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 3,044
 1. Record information.
  Name
  William N Katona
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxxxxxNew Jersey, USA
  Residence
  xxxx xxx xxxxxxxxxxNew Jersey, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 2. Record information.
  Name
  William N Katona
  Other
  Departure
  Arrival
  New York, USA
  Other
  xxxx xxxxxxxxxxx
  Departure
  xx xxx xxxxEngland
  Arrival
  New York, USA
 3. Record information.
  Name
  Darius N. Katon
  Spouse
  Marriage
  xx xxx xxxxCook, Illinois, United States
  Spouse
  xxxx xxxxxxAngell
  Marriage
  xx xxx xxxxCook, Illinois, United States
 4. Record information.
  Name
  George N Catuna
  Spouse
  Jennie Hill
  Marriage
  Spouse
  Jennie Hill
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxNew York, USA
 5. Record information.
  Name
  Alexander N Katona
 6. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 7. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 8. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 9. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 10. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 11. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 12. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 13. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 14. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 15. Record information.
  Name
  Michael J Katona
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxWashington, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 16. Birth
  xxx xxxx xxxxx
  Departure
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  Arrival
  Honolulu, Hawaii
Results 1-20 of 3,044
 per page