New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 46,659
 1. Record information.
  Name
  Istvan Kis
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  Arrival
  x xxx xxxxSt John, New Brunswick, Canada
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  x xxx xxxxSt John, New Brunswick, Canada
 2. Record information.
  Name
  Istvan Tisza Kis
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxQuebec, Canada
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxQuebec, Canada
 3. Relative
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Departure
  xxxxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 4. Record information.
  Name
  Istva N Kis
  Spouse
  Erzsebet Hamar
  Children
  Spouse
  Erzsebet Hamar
  Children
  xxxxxx xxx
 5. Record information.
  Name
  Istvan Kis
  Birth
  Civil
  Michigan
  Birth
  xx xxx xxxx
  Civil
  Michigan
 6. Record information.
  Name
  Istvan Kiss K
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  Arrival
  x xxx xxxxSt John, New Brunswick, Canada
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  x xxx xxxxSt John, New Brunswick, Canada
 7. Record information.
  Name
  Istvan Kiss
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxQuebec, Canada
  Birth
  xxx xxxxHungary
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxQuebec, Canada
 8. Record information.
  Name
  Istv Erdélyi Kis
  Children
  Children
  xxxxx xxxxxxx xxx
 9. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Children
  Children
  xxxxxx xxx
 10. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Children
  Children
  xxxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Istv Katona Kis
  Children
  Children
  xxxxxxx xxxxxx xxx
 12. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Spouse
  Kata Molnár
  Children
  Spouse
  Kata Molnár
  Children
  xxxx xxx
 13. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Children
  Children
  xxxxxxx xxx
 14. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Spouse
  Mária Gerendő
  Children
  Spouse
  Mária Gerendő
  Children
  xxxxxx xxx
 15. Record information.
  Name
  Istv Kis Mos
  Spouse
  Ilonátul Kováts
  Children
  Spouse
  Ilonátul Kováts
  Children
  xxxxx xxx xxx
 16. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Children
  Children
  xxx xxx
 17. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Children
  Children
  xxxxx xxx
 18. Record information.
  Name
  Istv Katona Kis
  Spouse
  Kata Nagy
  Children
  Spouse
  Kata Nagy
  Children
  xxxxxx xxxxxx xxx
 19. Record information.
  Name
  Istv Kis
  Children
  Children
  xxxxxx xxx
Results 1-20 of 46,659
 per page