New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 16,393
 1. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Irma Alma Margareta Hedwig Albee
  Birth
  18 Jul 1888 Washington, District of Columbia, District of Columbia, United States of America
  Death
  20 Aug 1956 Washington, District of Columbia, District of Columbia, United States of America
  Birth
  18 Jul 1888
  Washington, District of Columbia, District of Columbia, United States of America
  Death
  20 Aug 1956
  Washington, District of Columbia, District of Columbia, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Irma Von Egdorf
  [Irma von Ezdorf]
  Birth
  xxx1888 District of Columbia, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxBaltimore City (Independent City), Maryland, USA
  [Irma von Ezdorf]
  Birth
  xxx1888 District of Columbia, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxBaltimore City (Independent City), Maryland, USA
 3. Record information.
  Name
  Irma Albee
  Birth
  District of Columbia
  Residence
  1920 Washington, Washington, District of Columbia, USA
  Birth
  District of Columbia
  Residence
  1920
  Washington, Washington, District of Columbia, USA
 4. Record information.
 5. Record information.
  Name
  Irma Albee
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
  Departure
  xxxxxxx xxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
 6. Record information.
  Name
  Irma Moon Ezdorf
  Spouse
  Robert Sumner Albee
  Birth
  Marriage
  Spouse
  Robert Sumner Albee
  Birth
  xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Irma von Ezdorf
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 8. Record information.
  Name
  Irma von Ezdorf
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 9. Record information.
  Name
  Irma Albee
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 10. Record information.
  Name
  Irma Albee
 11. Record information.
  Name
  Irma Vonezdorf
  [Irma Ponezdorf]
  Birth
  1891 District of Columbia
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxWashington, District of Columbia, USA
  [Irma Ponezdorf]
  Birth
  1891
  District of Columbia
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxWashington, District of Columbia, USA
 12. Record information.
  Name
  Irma Albee
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 13. Record information.
  Name
  Miss Irma Von Ezdorf
  Marriage
  Residence
  Marriage
  xxx xxxx xxxx x xxxxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxx
 14. Record information.
  Name
  Mrs Irma Albee
 15. Record information.
  Name
  Annie M Albee
  Birth
  xxx1888 Maine, USA
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxxxWashington, Maine, USA
  Birth
  xxx1888 Maine, USA
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxxxWashington, Maine, USA
 16. Record information.
  Name
  Irma Albee
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 17. Record information.
  Name
  Irma Albee
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 18. Record information.
  Name
  Irma M Albee
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  Residence
  xxxxWashington, District of Columbia, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 19. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Irma Von Ezdorf Albee
 20. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Irma von Ezdorf Albee
Results 1-20 of 16,393
 per page