New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 8,764
 1. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Birth
  Ontario
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxWellington South, Ontario, Canada
  Birth
  Ontario
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxWellington South, Ontario, Canada
 2. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Birth
  1880 Ontario
  Residence
  xxxxxxBruce South, Ontario
  Birth
  1880
  Ontario
  Residence
  xxxxxxBruce South, Ontario
 3. Record information.
  Name
  Ida May Nesbitt
 4. Record information.
  Name
  Ida May Nesbitt
 5. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Other
  Birth
  x xxx1878 Ontario
  Residence
  1901 Ontario, Canada
  Other
  xxxxxx xxxx
  Birth
  x xxx1878 Ontario
  Residence
  1901
  Ontario, Canada
  1901 Census of Canada
  1900s (Decade)
 6. Record information.
  Name
  Miss Ida May Nes-Bitt
  [Miss Ida May Nesbitt]
  Marriage
  Residence
  [Miss Ida May Nesbitt]
  Marriage
  xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxxx xx xxxx
 7. Record information.
  Name
  Ida May Applegate
  Death
  Virginia, USA
  Death
  Virginia, USA
 8. Record information.
  Name
  Ida May Applegate
  Death
  Virginia, USA
  Death
  Virginia, USA
 9. Record information.
  Name
  Maud M. Nesbitt
  Birth
  1878 Ontario
  Residence
  xxxxxxxxxxxxxDundas, Ontario
  Birth
  1878
  Ontario
  Residence
  xxxxxxxxxxxxxDundas, Ontario
 10. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Other
  Birth
  xxx1879 Ontario
  Residence
  1911 Renfrew North, Ontario
  Other
  x x xxxxxxxx
  Birth
  xxx1879 Ontario
  Residence
  1911
  Renfrew North, Ontario
 11. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Residence
  xxxxWinnipeg, Manitoba, Canada
  Residence
  xxxxWinnipeg, Manitoba, Canada
 12. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Marriage
  17 Nov 1904 Brandon, Manitoba, Canada
  Marriage
  17 Nov 1904
  Brandon, Manitoba, Canada
 13. Record information.
  Name
  Ella May Nesbitt
  Birth
  1880 Ontario
  Residence
  xxxxxCardwell, Ontario
  Birth
  1880
  Ontario
  Residence
  xxxxxCardwell, Ontario
 14. Record information.
  Name
  Ida Nesbit
  Birth
  1876 Ontario
  Residence
  xxxxxxxxxxCarleton, Ontario
  Birth
  1876
  Ontario
  Residence
  xxxxxxxxxxCarleton, Ontario
 15. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
 16. Record information.
  Name
  Ada Nesbit
  [Ida Nesbit]
  Birth
  Ontario
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxDundas, Ontario, Canada
  [Ida Nesbit]
  Birth
  Ontario
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxDundas, Ontario, Canada
 17. Record information.
  Name
  Ida Nesbitt
  Marriage
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxOntario, Canada
 18. Record information.
  Name
  Ida M Nesbitt
  Marriage
  Divorce
  x xxx xxxxKent, Michigan, USA
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
  Divorce
  x xxx xxxxKent, Michigan, USA
 19. Record information.
  Name
  May Nesbit
  Birth
  1879 Ontario
  Residence
  Guelph, Wellington South, Ontario
  Birth
  1879
  Ontario
  Residence
  Guelph, Wellington South, Ontario
 20. Record information.
  Name
  Ida M Applegate
  Birth
  1865-1880
  Residence
  xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxMiddlesex, New Jersey, USA
  Birth
  1865-1880
  Residence
  xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxMiddlesex, New Jersey, USA
Results 1-20 of 8,764
 per page