New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJacob E Schmidt
   Fatherxxxxx xxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxxx xxxxx
   Childrenxxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxWatonwan, Minnesota, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxWatonwan, Minnesota, USA
   Residencexxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA

1-20 of 229,131
 1. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Mother
  Father
  Birth
  Mother
  xxxxxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxx xxxxxx
  Birth
  x xxx xxxx
 2. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Birth
  abt 1888 Butterfield
  Residence
  1895 Butterfield, Watonwan, Minnesota
  Birth
  abt 1888
  Butterfield
  Residence
  1895
  Butterfield, Watonwan, Minnesota
 3. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Birth
  xxx1888 Minnesota, USA
  Residence
  1900 Butterfield, Watonwan, Minnesota, USA
  Birth
  xxx1888 Minnesota, USA
  Residence
  1900
  Butterfield, Watonwan, Minnesota, USA
 4. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Birth
  1888 Minnesota
  Residence
  1910 Butterfield, Watonwan, Minnesota, USA
  Birth
  1888
  Minnesota
  Residence
  1910
  Butterfield, Watonwan, Minnesota, USA
 5. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Birth
  abt 1888 Minnesota
  Residence
  x xxx1905 Butterfield, Watonwan, Minnesota
  Birth
  abt 1888
  Minnesota
  Residence
  x xxx1905 Butterfield, Watonwan, Minnesota
 6. Record information.
  Name
  Helen J Reimer
  Marriage
  3 Jan 1926 Cottonwood, Minnesota, USA
  Marriage
  3 Jan 1926
  Cottonwood, Minnesota, USA
 7. Record information.
  Name
  Helena Schmidt
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA
 8. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA
 9. Record information.
  Name
  Helena Reimer
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1953
 10. Record information.
  Name
  Helen J H Reimer
  Vital
 11. Record information.
  Name
  Helena Reimer De Reissen
  Birth
  Arrival
  xx xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxEl Paso, Texas, USA
 12. Record information.
  Name
  Helena Schmith
  [Helena Schmidt]
  Birth
  1888 Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxStearns, Minnesota, USA
  [Helena Schmidt]
  Birth
  1888
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxStearns, Minnesota, USA
 13. Record information.
  Name
  Helena Reimer Ena
  Spouse
  Cornelino Klassen Penner
  Marriage
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxChihuahua, México (Mexico)
  Spouse
  Cornelino Klassen Penner
  Marriage
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxChihuahua, México (Mexico)
 14. Record information.
  Name
  Helen Schmidt
  Birth
  Minnesota
  Residence
  1940 Midway, Mountain Lake, Cottonwood, Minnesota, USA
  Birth
  Minnesota
  Residence
  1940
  Midway, Mountain Lake, Cottonwood, Minnesota, USA
 15. Record information.
  Name
  Helen H Schmidt
  Residence
  xxxx xx xxxxxRamsey, Minnesota, USA
  Residence
  xxxx xx xxxxxRamsey, Minnesota, USA
 16. Record information.
  Name
  Helene Reimer
  Birth
  Departure
  Residence
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx
  Departure
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxDeutschland (Germany)
  Residence
  xxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Helen Schmidt
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA
  Birth
  Minnesota
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxCottonwood, Minnesota, USA
 18. Record information.
  Name
  Helena Reimer
 19. Record information.
  Name
  Helene J Reimer
  Marriage
  Arizona, USA
 20. Montana, U.S., State Deaths, 1907-2018
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Helena Wedel
  [Helena Schmidt]
  Birth
  [Helena Schmidt]
  Birth
  xxxxxx
  Montana, U.S., State Deaths, 1907-2018
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
Results 1-20 of 229,131
 per page