New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseLt. John NASH
   Fatherxxx xxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxHampshire, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxHampshire, Massachusetts, USA

1-20 of 10,383
 1. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Spouse
  John Nash
  Birth
  Marriage
  Spouse
  John Nash
  Birth
  xxxxMA
  Marriage
  xxxxMA
 2. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Spouse
  John Nash
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  MA
  Marriage
  Spouse
  John Nash
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  MA
  Marriage
  xxxxMA
 3. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Spouse
  John Brown
  Mother
  Hannah Stanley
  Father
  Birth
  Spouse
  John Brown
  Mother
  Hannah Stanley
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 4. Record information.
  Name
  Hannah Porter
 5. Record information.
  Name
  Hannah Porter
 6. Record information.
  Name
  Hannah Porter
 7. Record information.
  Name
  Hannah Porter
 8. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Spouse
  John Lumas
  Marriage
  xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxMassachusetts
  Spouse
  John Lumas
  Marriage
  xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxxxxMassachusetts
 9. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx1689
 10. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  1689
 11. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  xxx1689
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx1689
 12. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1689
 13. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1689
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 14. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1689
 15. Record information.
  Name
  Hannah Porter
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1689
 16. Record information.
  Name
  Hannah Porter (Brown) (Nash)
  Birth
  Death
  1689
 17. Essex, Massachusetts Probate Records, 1648-1840
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Hannah Portar
  [Hannah Porter]
  Death
  Massachusetts
  Residence
  xxxxxxxxEssex, Massachusetts
  [Hannah Porter]
  Death
  Massachusetts
  Residence
  xxxxxxxxEssex, Massachusetts
  Essex, Massachusetts Probate Records, 1648-1840
  Wills, Estates & Guardian Records
 18. Essex, Massachusetts Probate Records, 1648-1840
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Hannah Portar
  [Hannah Porter]
  Death
  Massachusetts
  Residence
  xxxxxxEssex, Massachusetts
  [Hannah Porter]
  Death
  Massachusetts
  Residence
  xxxxxxEssex, Massachusetts
  Essex, Massachusetts Probate Records, 1648-1840
  Wills, Estates & Guardian Records
 19. Record information.
  Name
  Hannah Nash
 20. Record information.
  Name
  Hannah Nash
Results 1-20 of 10,383
 per page