New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseDorothea Pearl Minshall
   Fatherxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
   Childrenxxxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMarion, Indiana, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxKitsap, Washington, USA
   Residencexxxx xxx xxxxxxSan Diego, California, USA

1-20 of 7,549
 1. Record information.
  Name
  Gy,Órgy Szemán
  Spouse
  Ersébet Kotsis
  Children
  Spouse
  Ersébet Kotsis
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 2. Record information.
  Name
  Gy?? Szemán
 3. Record information.
  Name
  Edward R. Szeman
 4. Record information.
  Name
  Edward R. Szeman
 5. Record information.
  Name
  Edward R. Szeman
 6. Record information.
  Name
  Guy W. Seaman
 7. Record information.
  Name
  Guy W Seaman
 8. Record information.
  Name
  Joh Säeman
 9. U.S., Adjutant General Military Records, 1631-1976
  Soldier, Veteran & Prisoner Rolls & Lists
  Record information.
  Name
  Guy Bethul Seaman
  Military
  Ohio
  Publication
  Military
  Ohio
  Publication
  xxxxxxxxx
  U.S., Adjutant General Military Records, 1631-1976
  Soldier, Veteran & Prisoner Rolls & Lists
 10. Record information.
  Name
  Guy B Seaman
 11. Record information.
  Name
  Joe Szeman
 12. Record information.
  Name
  J,Ósef Szémán
  Spouse
  Ersébet Karika
  Children
  Spouse
  Ersébet Karika
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 13. Oklahoma, U.S., Wills and Probate Records, 1801-2008
  (2 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  G R Shiman
  Death
  Oklahoma, USA
  Death
  Oklahoma, USA
 14. Oklahoma, U.S., Wills and Probate Records, 1801-2008
  (6 total images in packet)
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  G R Shiman
  Death
  Oklahoma, USA
  Death
  Oklahoma, USA
 15. Record information.
  Name
  Guy R Shuman
 16. Record information.
  Name
  Edward R Szeman
  Residence
  xxxxxxxxTexas, USA
  Residence
  xxxxxxxxTexas, USA
Results 1-20 of 7,549
 per page